REGIO – De LLTB heeft het startschot gegeven van de beweging naar een natuurinclusieve landbouw in Limburg. De drijvende krachten achter deze beweging zijn Limburgse boeren en tuinders, ondersteund door de LLTB.

“Natuurinclusieve landbouw is een belangrijk onderdeel in de kringloopgedachte van landbouwminister Schouten en gaat de komende jaren op bedrijfsniveau een grote rol spelen”, voorspelt LLTB-voorzitter Léon Faassen. “De LLTB ziet kansen en wil samen met leden een positieve beweging op gang brengen.”

Net als de samenleving willen ook boeren en tuinders volgens LLTB-voorman Faassen meer aandacht voor bodem, water, biodiversiteit en natuur. “Niet als aparte onderdelen, maar als één geheel. Een integrale aanpak dus. Dit alles moet leiden tot meer waardering voor de leverancier van waardevolle producten, hoeder van het landschap en een beter verdienmodel.”

Faassen geeft aan dat boer zijn een levenswijze is, maar dat een eerlijk inkomen essentieel is. “Praktische en economische inpasbaarheid zijn dus twee belangrijke randvoorwaarden om de beweging naar een natuurinclusieve landbouw in Limburg te kunnen maken. Alle seinen staan op groen. Samen met onze leden gaat de LLTB er voor.”

Projecten
De insteek is dat door middel van projecten een beweging op gang komt, waarbij het doel is dat natuurinclusiviteit in de gehele bedrijfsvoering wordt geïntegreerd. “We weten dat het onderwerp leeft in de samenleving en bij een deel van onze leden”, aldus Faassen. “Wij merken hoeveel positieve energie rond dit onderwerp vrijkomt. De LLTB wil graag faciliteren en de beweging aanjagen. Ook nu al hebben boeren en tuinders aandacht voor de natuur. Echter, is dit niet altijd zichtbaar genoeg of – onder andere ook door tegengestelde regelgeving – niet goed in te passen in de bedrijfsvoering. Dat gaan we veranderen en verstevigen, want dat is belangrijk voor hoe mensen de agrarische sector zien.”

Beweging
René Schepers, oprichter van Wakker Boer, was moderator van de kick-offbijeenkomst. In het eerste deel van de kick-off was er veel ruimte voor leden om mee te denken over hoe een natuurinclusieve landbouw kan worden bereikt. Daarna waren er diverse korte pitches van onder anderen Alex Datema (actief melkveehouder en voorzitter BoerenNatuur), Ruud van Dijck (varkenshouder uit Oirlo) en Yannick Smedts (smart farming specialist bij Boomkwekerij Fleuren). Gedeputeerde Hubert Mackus sloot de kick-offbijeenkomst af.