Ondernemen in Duitsland. Het biedt enorme mogelijkheden. Noordrijn-Westfalen heeft een afzet- en arbeidsmarkt van maar liefst 18 miljoen inwoners. Het Venlose bedrijfsleven wil daarom graag businesskansen pakken over de grens. Maar ondernemers weten vaak niet hoe. Leden van Ondernemend Venlo kunnen vanaf nu individuele begeleiding krijgen bij grensoverschrijdend zakendoen.

In maart werd door Ondernemend Venlo (O.V.) onder grote belangstelling de Duitslandscan gepresenteerd. Verschillende media besteedden er direct aandacht aan. Grensoverschrijdend ondernemen is blijkbaar een item dat aanspreekt. Dat blijkt ook uit de scan. Maar liefst 68 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan Duitsland een interessante markt te vinden.

Vincent Pijnenburg, voorzitter commissie Internationalisering en wethouder Erwin Boom van de gemeente Venlo
Fotografie: Constance Jentjens

Duitslandscan
Hoewel het Venlose bedrijfsleven zich ervan bewust is dat de regio niet zonder hetbuurland kan, heerst er tegelijkertijd onduidelijkheid over de exacte kansen. Onbekendheid met de taal, cultuur, regelgeving en subsidiemogelijkheden houdt veel bedrijven tegen de eerste stappen te zetten. 38 procent zegt niet actief te zijn op de Duitse markt, terwijl het overgrote deel van die groep wel overwogen heeft actief te worden. Ze vinden onder meer de Duitse markt onvoldoende inzichtelijk en de verschillen in regelgeving te groot.

De Duitslandscan werd opgesteld door de commissie Internationalisering. Behalve Venlose ondernemers, zijn ook Duitse bedrijven, Rabobank Venlo, de gemeente Venlo, Fontys Hogescholen Venlo en het UWV in de commissie vertegenwoordigd. Nu de behoeften in kaart gebracht zijn, is het tijd voor de tweede stap. Vincent Pijnenburg, voorzitter van de commissie Internationalisering, licht toe: “We gaan concreet actie ondernemen om kansen waar te maken. Voor ondernemers is het van belang dat de Duitse markt inzichtelijk en toegankelijk wordt. We gaan de leden van O.V. die grensoverschrijdend willen ondernemen daarom begeleiden.”

Individuele begeleiding
De commissie Internationalisering gaat met de veertig bedrijven die deelnamen aan de Duitslandscan aan de slag in een pilot. Er worden pakketten samengesteld die hen moeten ondersteunen bij het starten of intensiveren van grensoverschrijdend zakendoen.

De hulpvraag is divers. Daarom krijgt men hulp op maat. Bijvoorbeeld bij het opzetten van een marktonderzoek, het aantrekken van medewerkers of het in contact treden met netwerkclubs. De commissie brengt ondernemers, afhankelijk van waar behoefte aan is, in contact met organisaties zoals Fontys Crossing Borders, de Mertens Workwear denkt met klanten mee, LIOF en de Euregio rijn-maas-noord.

Alle leden van O.V. kunnen in principe gebruikmaken van de hulp, stelt Pijnenburg. “We adviseren om de Duitse markt goed voorbereid te betreden. Juist de Duitsers eisen dat je je huiswerk gedaan hebt. Je kunt beter een jaar extra investeren dan dat je wordt teruggefloten.”

Er is nog behoorlijk wat werk aan de winkel, zo blijkt uit de analyse. Zo is 55 procent gemiddeld tot zeer slecht op de hoogte van de behoeften en wensen van Duitse klanten. En eveneens 55 procent is niet bekend met grensoverschrijdende subsidiemogelijkheden. Het merendeel is bovendien niet bekend met mogelijke samenwerkingspartners binnen het Duitse onderwijs of op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.

Niet alleen kennis over klanten of mogelijke samenwerkingspartners is van belang, maar vooral ook de vaardigheden die nodig zijn om überhaupt grensoverschrijdend zaken te doen. Bij het gros van de bedrijven verstaat een groot deel van het personeel de taal weliswaar, maar het spreken is een ander verhaal.

Vertrouwensband opbouwen
Wethouder Erwin Boom (Economische Zaken) nam namens de gemeente Venlo de scan in ontvangst. “Mijn complimenten aan Ondernemend Venlo voor het verrichte werk en het faciliteren van de bedrijven de komende tijd. Uit eigen ervaring weet ik dat het een cultuur is waar je je weg in moet vinden. Het spreken van de taal is belangrijk. Duitsers waarderen de bereidheid om Duits te praten. Ook moet je jezelf laten zien.”

De gemeente Venlo is het afgelopen najaar aanwezig geweest op de Expo Real in München. Boom: “Je moet niet alleen iets komen halen, maar ook iets brengen. Contacten opbouwen. Daar investeren we nadrukkelijk in door aanwezig te zijn op bijvoorbeeld de vastgoedbeurs.”

Pijnenburg beaamt dat het onderhouden van een netwerk van belang is. “Een Duitse zakenrelatie hecht waarde aan een vertrouwensband. Wanneer die band ontstaat, heb je aan een Duitse partner echt een goede en betrouwbare partner. We adviseren dan ook te investeren in permanente grensoverschrijdende netwerken en aanwezig te zijn op beurzen.”

Voor een stad die direct grenst aan Duitsland, liggen er zeer mooie kansen in het verschiet. De afzetmarkt in Noordrijn- Westfalen is met 18 miljoen inwoners groter dan Nederland. Om structureel het bedrijfsleven te stimuleren over de grens actief te worden, adviseert de commissie Internationalisering samen te werken, met als doel bedrijven bewust te maken van de kansen. Zodra dat bewustzijn is aangewakkerd, dienen bedrijven ondersteunend te worden in het opdoen van kennis en vaardigheden. Om dit te bewerkstelligen is het nodig dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken, zodat niet ieder individueel bedrijf zelf het wiel hoeft uit te vinden.

www.ondernemendvenlo.nl/commissie-internationalisering