Smart manufacturing is van alle tijden. Waar ooit stoommachines het werk radicaal veranderden, zijn het nu digitale innovaties zoals connectivity en robotica waardoor de industrie grote stappen voorwaarts zet. Fontys Venlo legt met het nieuwe lectoraat Smart Manufacturing de noodzakelijke innovatielink tussen bedrijfsleven en onderwijs. De onderwijsinstelling streeft bovendien naar bijbanen voor studenten in het vakgebied.

Robotica, 5G en autonome mobiliteit. Het is geen toekomstmuziek, maar alledaagse realiteit. “Dit soort disruptieve technologieën zijn onderdeel van de vierde industriële revolutie waarin we ons bevinden”, zegt Hans Aarts, directeur van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek. “De ontwikkelingen vinden in een razend tempo plaats, en op wereldwijde schaal.” Bedrijven in de regio Venlo willen aanhaken. Want als je niets doet, doe je niets fout, maar ook niets goed. Als je het fout doet, weet je dat het anders moet. Dus is het zaak zo snel mogelijk te beginnen. Maar voor veel MKB’ers is dat niet zo eenvoudig. Ze missen de slagkracht om nieuwe technologieën in processen door te voeren. Als kennispartner in de regio wil Fontys Venlo het bedrijfsleven ondersteunen.

Dr.ir. Hans Krikhaar wordt 28 mei geïnaugureerd als lector Smart Manufacturing & Integrated Systems bij Fontys. De inauguratie vindt plaats bij de Fontys Hogeschool Engineering in Eindhoven. Krikhaar is dan ook zowel in Eindhoven als Venlo actief. Hij staat met beide benen in het bedrijfsleven en heeft het bedrijfsleven op het gebied van smart manufacturing een heleboel te bieden. De lector heeft ervaring factory automation (Philips) en hightech system (ASML en Hurli) met de laatste jaren een focus op Azië. Tevens is hij voorzitter van de Dutch Society for Precision Engineering.

Innovatielink
MKB’ers die willen innoveren, kunnen een beroep doen op het lectoraat Smart Manufacturing. “Het lectoraat helpt bedrijven bij het kiezen en toepassen van disruptieve technologieën”, zegt Hans Krikhaar, de kersverse lector. “Veel vragen uit de industrie zijn een voedingsbodem voor projecten die onze studenten kunnen uitvoeren. Hoe we te werk gaan? Eerst kijken we naar een productieproces, dan volgt een analyse en vervolgens passen we dat aan, om het uiteindelijk te automatiseren.”

De studenten vinden het leuk, omdat ze met hun vak bezig zijn. Krikhaar: “Bovendien hebben ze de kans om de cultuur van een bedrijf mee te maken. We werken eraan om studenten naast de studieprojecten ook bijbanen in het vakgebied te bieden. Dus geen vakkenvullen in de supermarkt, maar vak invullen in de industrie.”

 

Studenten
Aarts ziet verschillende voordelen voor bedrijven. “Als je een bijbaan aanbiedt, stimuleer je innovatie binnen het bedrijf. Ook heb je de werknemer van de toekomst al bijna in huis. Zeker met het oog op het tekort aan werknemers in de techniek is dat interessant. Niet alleen de maakindustrie, ook de agrosector en logistiek hebben er baat bij. We horen wel eens van ondernemers dat we niet genoeg aansluiten. Ik durf inmiddels te beweren dat we op bepaalde trajecten voorlopen op het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als het gaat om self-learning.”

Ter illustratie van toepassingen van self-learning neemt Kirkhaar een sorteermachine. “In het verleden was het zo dat als er aardappelen van verkeerde afmetingen uit kwamen gerold, de klant moest zeggen welke exemplaren te groot of te klein waren. Met die informatie ging je programmeren welke afmetingen uitgesloten moeten worden. Dat hoeft nu niet meer. Iemand bij de machine stopt de verkeerde aardappelen terug in de machine en geeft aan dat die verkeerd zijn. De machine is dan in staat zelf te leren dat voortaan die afmetingen uitgesloten worden.”

Dat de maakbedrijven in de regio Venlo geen concurrenten van elkaar zijn, is een groot voordeel. Aarts: “Het zijn hightech bedrijven met elk hun eigen product. Wel hebben ze gelijkaardige uitdagingen. We kunnen voor hen een verbindende factor zijn.”

www.fontys.nl/venlo