Fotografie: Marco Boots

Een echt Blericks bedrijf, zo kun je Van Ewijk Elektro zonder meer typeren. Al een eeuw actief, meerdere malen verhuisd, maar altijd binnen de grenzen van Blerick gebleven. Anno 2019 is Van Ewijk gespecialiseerd in renovaties, maar het familiebedrijf kan daarnaast voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers maatwerk op het gebied van elektrische installaties leveren.

Feitelijk gaat de geschiedenis van het familiebedrijf Van Ewijk verder terug dan honderd jaar. Want al voor 1900 was er een eigen loodgietersbedrijf. In 1919 werd Blerick echter van elektriciteit voorzien en de eigenaar van dat loodgietersbedrijf, Chrit van Ewijk, was een van de specialisten die daar een rol in speelden. Die elektrische tak werd steeds uitgebreider en uiteindelijk de core business. Chrit werd in 1959 opgevolgd door zijn zoon Jacques, die kort daarna versterking kreeg van zijn broer Huub. Jacques ging in 1989 met pensioen, waarna Huub het bedrijf voortzette. In 2001 nam Jacques’ dochter Monique het vervolgens over van haar oom.

Maatwerk
In 2005 kwam ook Moniques’ man Bert Brouwers in de zaak. Van Ewijk verhuisde in dat jaar naar de huidige locatie aan de Horsterweg in Blerick. “De nadruk van de werkzaamheden kwam toen ook te liggen op onderhoud en renovaties”, vertelt Monique van Ewijk. “We hadden veel vaste opdrachtgevers zoals aannemers en woningcorporaties. Die hebben we nog steeds. Ze komen telkens terug omdat ze zeer te spreken zijn over onze aanpak en de geboden kwaliteit.”

Toch werd in de crisisjaren de blik weer wat verruimd, vult Bert Brouwers aan. “We hebben weliswaar vastgehouden aan onze specialiteit, maar hebben daarnaast gekeken welke andere mogelijkheden er voor ons waren, zowel op de particuliere als zakelijke markt. We zijn vanaf dat moment weer actiever geworden in de woningbouw, maar eveneens in de utiliteitsbouw en industrie. We kunnen terugvallen op veel kennis en ervaring en kunnen onze opdrachtgevers niet alleen met de aanleg van installaties van dienst zijn, maar ook met begeleiding en advisering. Zo leveren we bij ieder project maatwerk.”

Honkvast
Nieuwe ontwikkelingen worden daarbij op de voet gevolgd. De eigenaren merken op dat het per project kan verschillen in hoeverre innovaties worden doorgevoerd. “We willen alle actuele kennis in huis hebben en bekijken samen met de opdrachtgever hoe we die toepassen. Je ziet bijvoorbeeld steeds vaker led-verlichting en het op afstand inlezen van data, zonnepanelen op het dak en het vervangen van gas door elektriciteit. Dat heeft invloed op de installaties, voedingen en modules. We zijn bijvoorbeeld regelmatig betrokken bij ‘nul op de meter’-projecten. Dat vraagt om een heel specifieke benadering. Vanwege onze kennis worden we vaak al vroeg bij zo’n project betrokken en denken we mee over de meest efficiënte oplossing.”

Uiteraard speelt het personeel in dat alles een belangrijke rol. Ze merken dat wat dat betreft de spoeling dunner is geworden. Dat de vraag het aanbod overschrijdt. Aan de andere kant zijn veel van hun medewerkers honkvast. “We hebben mensen die al jarenlang in dienst zijn, tot wel dertig, veertig jaar. Dat vinden we prettig, dan hebben ze het hier naar hun zin. Dat is ook waar we aan hechten: duurzame relaties, met klanten én met medewerkers. Het fijne is dat die ervaren medewerkers hun bekwaamheid overbrengen op de jongeren. Zo is er sprake van een meester-leerling-systeem waarbij het uitwisselen van kennis van groot belang is.”

Secuur vastleggen
Van Ewijk telt momenteel zo’n tien medewerkers, die actief zijn door de hele provincie. Om voor voldoende aanwas te zorgen of tijdelijk extra mensen te kunnen inzetten bij projecten met een grotere omvang wordt er samengewerkt met collegabedrijven. Daarnaast is er nauw contact met uitzendbureaus en onderwijsinstellingen. De krappe arbeidsmarkt en de steeds striktere wet- en regelgeving zien de twee als belangrijke hedendaagse uitdagingen. “Dat en de wat veranderde omgangsmanieren. Vroeger ging iets nog weleens op basis van vertrouwen, tegenwoordig kun je er niet omheen alles secuur vast te leggen.”

Het 100-jarig bestaan gaat niet ongemerkt voorbij, stellen ze tot slot. Zo worden het logo en de uitstraling opgefrist. Hoe het jubileumjaar er verder precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk, maar één ding staat vast: “We gaan met z’n allen naar een Formule 1-wedstrijd, die van Barcelona. Formule 1 is een sport vol passie en dat zijn wij eveneens al honderd jaar, een bedrijf vol passie voor het vak.”

www.vanewijkelektro.nl