Foto's: Jan-Paul Kuit

Ondernemers op Noorderpoort zien in dat bedrijventerreinen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een beter klimaat. Ze starten concrete acties zoals energiebesparing, duurzame energie opwekken, een hub voor elektrische deelauto’s, het aanpakken van een dor grasveld en een subsidieonderzoek voor duurzame innovaties.

Tekst: Wesley Hegge

Het gras is uitgedroogd. Insecten zijn er nauwelijks te vinden. Het gele veld op bedrijventerrein Noorderpoort toont de trieste gevolgen van klimaatveranderingen. “Dit zouden de longen van Noorderpoort moeten zijn”, zegt Mieke Verhaegh, commissievoorzitter Innovatie en Duurzaamheid van Ondernemend Venlo (O.V.). “Oorzaak van de opwarming van de aarde is de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen. We willen dit aanpakken door energie te besparen en duurzame energie op te wekken.”

Urgentie is hoog
Sinds de kick-off van de werkgroep Duurzame Bedrijven-terreinen in september vorig jaar hebben zich steeds meer ondernemers aangesloten bij het initiatief. De werkgroep bestaat uit 25 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Parkmanager Lidy Rutten ziet veel perspectief. “Het is begonnen als pilot op Noorderpoort. Inmiddels sluiten ook Spikweien, Tradeport en Trade Port Zuid aan. Wat hier op Noorderpoort gebeurt, moet leiden tot een aantal concrete resultaten die als model gebruikt kunnen worden voor de verduurzaming van de andere bedrijventerreinen. Niet alleen energie, maar ook mobiliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie op het gebied van wateroverlast en droogte spelen hierbij een rol.”

Het draagvlak is groot. “We hebben de circa tweehonderd ondernemers op Noorderpoort een uitnodiging gestuurd”, zegt Bas van Soest, bestuurslid van Ondernemend Venlo en voorzitter van Businesspark Noorderpoort. “Opvallend was dat direct vijftig ondernemers zich aanmeldden voor onze bijeenkomst. Zo’n opkomst zie je normaal niet. Er is een stijgend gevoel van urgentie. Ze hebben kinderen en willen voor de volgende generaties een beter klimaat realiseren.”

Bedrijventerreinen
De ondernemers gaven de werkgroep de opdracht door te gaan met concrete quick wins. Verhaegh: “Anderzijds gaan we professionaliseren met het oog op de langetermijn-doelen. We hebben een breed draagvlak. Bovendien hebben we financiële ondersteuning gekregen van O.V., LWV, Rabobank en gemeente Venlo om te onderzoeken wat de subsidiemogelijkheden zijn om bedrijventerreinen systematisch te verduurzamen.”

Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke rol spelen in de nationale energietransitie. De impact die een bedrijventerrein kan maken met bijvoorbeeld zonnepanelen is enorm, zo legt Verhaegh uit: “Het Klimaatakkoord stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. Het streefdoel is 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord zijn de maatregelen in vijf klimaattafels opgedeeld. Maar de bedrijventerreinen ontbreken in het plan.”

Dat vindt ze vreemd, want juist de bedrijventerreinen beschikken over veel ruimte. “In Limburg heb je het over meer dan 10.000 hectare aan bedrijventerrein, met grofweg zo’n 7.000 hectare aan daken. Als je twintig procent van de daken gebruikt voor zonnepanelen heb je ruim de helft van de provinciale doelstelling behaald. Dat is een realistisch doel. Doe daar een schepje bovenop en je zet nog grotere stappen. Ook kun je dan vervelende discussies over windmolens voorkomen.”

Actie
In november wordt duidelijk of de subsidie valt. Van Soest: “Daar gaan we niet op wachten, want we zetten meer stappen. We hebben BMW en Amber uitgenodigd voor onze werkgroep. Samen hebben we gekeken naar een geschikte locatie voor  de eerste Noord-Limburgse ‘hub’ voor elektrische deelauto’s. Die werd gevonden bij Van der Valk Hotel Venlo. Dit duurzame initiatief is ons eerste succes binnen de verduurzaming van ons bedrijvenpark.” De komst van deze elektrische deelauto’s van Amber brengt op het gebied van duurzaamheid een hoop voordelen met zich mee. Elektrische auto’s produceren geen CO2, worden opgeladen met groene stroom en het grootste deel van het interieur bestaat uit gerecyclede materialen.

Terug naar het dorre grasveld, dat al vier jaar niet meer groen kleurt. Door de langere periodes van droogte kan de grond inklinken. De ingeklonken bodem neemt vervolgens geen druppel water meer op. Dat heeft grote gevolgen. Niet alleen de biodiversiteit neemt af, ook de waarde van het vastgoed daalt. Momenteel wordt onderzocht welke maatregelen genomen worden.

Rutten: “We zien dat afkoppeling van hemelwater kan voorkomen dat riolen overstromen. Tegelijkertijd zijn delen van de bedrijventerreinen aan het verdrogen. Daarom willen we het afkoppelen van regenwater gaan combineren met een biodiverse inrichting.” Verhaegh vult aan: “Het grasveld wordt in 2020 opnieuw ingericht. Er komt meer groen waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. De insecten en vogels komen terug. Je kunt er dan heerlijk wandelen, lunchen en vergaderen. En niet onbelangrijk: het groen verhoogt de vastgoedwaarde van de bedrijfspanden met vier tot vijftien procent. Het heeft bovendien een verkoelend effect waardoor er minder airco’s in de bedrijfspanden gebruikt hoeven te worden. Dat leidt tot energiebesparing.”

In het kader van energiebesparing wijst Rutten erop dat bedrijven met een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verplicht zijn te melden welke energiebesparende maatregelen toegepast worden. “Bovendien moeten kantoren in 2023 minimaal energielabel C hebben, anders verliezen de gebouwen hun bestemming als kantoor. Gelukkig willen veel ondernemers deze uitdagingen omzetten in kansen om een bijdrage te leveren aan beter milieu.”

Korte- en lange termijn
De kracht van Duurzame Bedrijventerreinen is de combinatie van concrete acties op de korte termijn en een stevige langetermijnvisie. Richtsnoer is 2030. In dat jaar moeten vijf bedrijventerreinen volledig biodivers ingericht zijn en twintig procent van de auto’s rijdt dan elektrisch. Omgerekend van nationaal naar gemeentelijk niveau willen de leden van O.V. met de inzet van zonnepanelen vijftig procent van de klimaatdoelen behalen. Het einddoel is dat in 2050 alle 19 bedrijventerreinen van O.V. CO2-neutraal zijn.

O.V. legt de lat hoog. Door nu te beginnen, zijn die doelen haalbaar. Bedrijven lopen tegen dezelfde uitdagingen aan. Als de bedrijven samenwerken, hoeft niet iedere ondernemer het wiel zelf uit te vinden. Een beter klimaat begint nu. Door te doen.

www.ondernemendvenlo.nl/commissies-innovatie