Je kent hem wellicht als regiomanager bij UWV. Toch is dat niet waar Don Thijssen het over wil hebben. Onderwerp van gesprek is namelijk het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg: een samenwerking tussen gemeenten in de regio, UWV, Intos, NLW groep en WAA groep. Een bundeling van expertise. Het gaat verder dan het invullen van vacatures. Samenwerken en langdurige relaties met werkgevers. De adviseurs bekijken kosteloos met ondernemers hoe vacatures ingevuld kunnen worden, nu en in de toekomst. De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een creatieve benadering.

Tekst: Wesley Hegge

Hoe kan het dat we in Noord-Limburg meer dan 5000 werkzoekenden hebben terwijl er een bijna even groot aantal openstaande vacatures is? “Er is sprake van een mismatch”, begint Don Thijssen het antwoord en legt uit: “Het aantal werkzoekenden dat naadloos aansluit op de vacatures is minimaal. Alleen al het feit dat er net zoveel of zelfs meer vacatures zijn, geeft aan dat je als werkgever ruimer en creatiever moet gaan denken dan we traditioneel gewend zijn. Een andere benadering is nodig.”

Daarnaast gaan de ontwikkelingen op de markt zo snel dat het onwaarschijnlijk is dat er in de toekomst nog mensen zijn die naadloos aansluiten passen op de vraag. “We zien dat steeds meer werkgevers zich dat realiseren. Natuurlijk ook geholpen door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, maar feit is dat steeds meer werkgevers het WerkgeversServicepunt (WSP) Noord-Limburg benaderen met de vraag of ze daarin kunnen adviseren.”

Eén aanspreekpunt voor werkgevers
WSP Noord-Limburg is vijf jaar geleden ontstaan vanuit een behoefte van werkgevers. Zij stelden dat de publieke organisaties, die voorzien in potentiële arbeidskrachten,  effectiever kunnen samenwerken. “Daar hadden de werk-gevers gelijk in. Zij kregen achter elkaar organisaties over de vloer die mensen willen plaatsen. Dat kostte onnodig veel tijd en ze moesten hun advies en expertise op verschillende plekken halen.”

WSP is een bundeling van krachten van de Noord-Limburgse gemeenten, UWV en SW-bedrijven (sociale werkvoorziening). “We werken met een adviseur die het eerste aanspreekpunt is. Een werkgever maakt het niet uit of een kandidaat uitkering van UWV of van een gemeente ontvangt. Ze zoeken gewoon de beste kandidaat. Daarnaast is het een bundeling van expertises waardoor er veel meer maatwerk mogelijk is.”

Een adviseur van het  WSP brengt samen met de werkgever hun unieke bedrijfssituatie in kaart.

“Het zijn vertrouwenspersonen die een relatie opbouwen met ondernemers. Ze hebben een breed netwerk in de regio, beschikken over arbeidsmarktinformatie van specifieke branches en hebben informatie en advies over subsidies en regelingen. De grootste kracht van de adviseurs is dat ze creatief meedenken in mogelijkheden en oplossingen. Je moet alleen buiten de gebaande paden durven te treden.”

Bedrijfsscan
Wat iemand een geschikte werknemer maakt, is namelijk afhankelijk van veel factoren. De rol van de adviseurs is te ontdekken wat de ondernemer nodig heeft. “Zij nemen uitgebreid de tijd voor een bedrijfsbezoek. Ook is het mogelijk een bedrijfsscan te laten uitvoeren. Daarmee worden de werkprocessen en bijbehorende functies en taken onderzocht. Een diploma bepaalt niet alles. Een functie bestaat uit taken en als je anders naar die taken gaat kijken en het werk anders in gaat richten dan is een match met een persoon die op het eerste oog niet geschikt lijkt misschien wel mogelijk. Wat er ook nodig is, wij kunnen hierin adviseren en weten doorgaans de weg in het oerwoud van regelingen en financiële ondersteuningsmogelijkheden. Wij brengen ondernemers in contact met de juiste personen en organisaties, variërend van opleidingsinstituten tot commerciële dienstverleners en van brancheorganisaties tot overheden.”

Tot slot benadrukt Thijssen dat WSP geen concurrent is van uitzendbureaus. “Sterker nog, we werken intensief samen met de uitzendbureaus in de regio. Vaak bundelen we ook onze  expertises samen met de vaste uitzendpartner van bedrijven. Dit maakt nog meer maatwerk mogelijk en maakt dat we nu en in de toekomst de werkgevers kunnen blijven voorzien van de juiste mensen waarbij we samen proberen de ‘mismatch’ zo klein als mogelijk te maken.

www.wspnoordlimburg.nl