Anne Manders van Moonen Notarissen Fotografie: Petra Lenssen

Moonen Notarissen is een begrip in Venlo en omstreken. Elf jaar nadat notaris Anne Manders in dienst trad, nam ze begin dit jaar het allround notariskantoor over. Met een betrokken, gedreven team bouwt ze voort op een stevig fundament waarbij een persoonlijke aanpak en juridische kennis hand in hand gaan. Want het beste advies komt alleen tot stand door de tijd te nemen voor de klant.

Door Wesley Hegge

Een naam bouw je niet zomaar op. Door vast te houden aan de kernwaarden heeft Moonen Notarissen in Venlo en omgeving een grote klantenkring opgebouwd. “We zijn een vriendelijk, laagdrempelig kantoor”, begint Anne Manders. “Dat heeft me altijd aangetrokken, daarom voel ik me hier zo op mijn plaats. Je wilt het als notaris goed regelen voor de mensen.”

Overname
Manders heeft een lange staat van dienst. Begonnen bij een notariskantoor in Budel in 1999, ging ze zeven jaar later, toen ze kinderen kreeg, dichter bij huis werken. Na een periode in Helmond werkzaam te zijn geweest, trad ze in 2009 als kandidaat-notaris in dienst bij Ton Moonen. In 2015 breidde het kantoor uit: voormalig eigenaar Ton Moonen begon een kantoor in Sittard. “Ik ben toen tot notaris benoemd in Venlo. Onder één vlag waren er twee vestingen. Per 1 januari van dit jaar heb ik het kantoor in Venlo volledig overgenomen, met behoud van de vertrouwde naam.”

Op de achtergrond wordt nog samengewerkt. “We hebben veel aan elkaars kennis en het is als kersverse onderneemster fijn om af en toe een klankbord te hebben. Op ons kantoor in Venlo werken zestien medewerkers, onder wie twee kandidaat-notarissen en een notarisklerk. Het is een geweldig team, velen werken hier al erg lang. Dat zorgt voor een goed op elkaar ingespeelde organisatie.”

Juridisch advies
De tijd dat een notaris grijs en stoffig was, is allang voorbij. Het kantoor staat symbool voor een nieuwe generatie. Sociaal en toegankelijk. Er is de afgelopen twintig jaar dan ook veel veranderd binnen het vak. De interne automatisering en vooral de digitalisering met nieuwe communicatiemiddelen en online dienstverlening veranderen de aard van het werk. Dat geldt ook voor de steeds mondigere klant die niet meer klakkeloos aanneemt dat wat de notaris zegt waar is.

Communicatie speelt daarom een steeds belangrijke rol, zo weet Manders. “De notaris is veel meer dan de functionaris die een stempel zet of een akte uit de printer laat rollen. Wij richten ons meer en meer op juridisch advies. Dat komt mede doordat tegenwoordig weinig meer standaard is. Vroeger had iedereen die gehuwd was hetzelfde testament. Nu zijn negen van de tien testamenten niet meer standaard. Het is specifiek, op de klant toegespitst. Maatwerk dus.”

Petran Stikkelbroek is 26 jaar en woont in Venlo. Hij heeft in 2018 zijn master notarieel recht behaald met als doel kandidaat-notaris te worden. Zijn werkzaamheden bij Moonen Notarissen concentreren zich voornamelijk op familierecht en ondernemingsrecht. In het ondernemingsrecht adviseert hij personen met het oprichten van diverse rechtspersonen, zoals B.V.’s, stichtingen en verenigingen. Tevens begeleidt hij overdrachten van aandelen en het uitgeven van nieuwe aandelen. “Wat mij aanspreekt aan het ondernemingsrecht is dat het ondernemings-recht dynamisch is. Soms help ik een jonge starter om zijn eerste onderneming op te zetten, terwijl ik op een ander moment toezie op de verkoop van een Nederlands bedrijf aan een buitenlands bedrijf.” Zijn meerwaarde schuilt erin dat hij klanten wijst op consequenties. “De wens van de cliënt staat natuurlijk voorop, maar het is wel van belang dat deze wens geen onverwachte, vervelende gevolgen heeft. Door het internet kunnen mensen zichzelf goed inlezen in een onderwerp, maar dergelijke informatie wordt vaak erg globaal gepresenteerd. Het is juist aan de (notariële) jurist om mensen te wijzen op de nuances waar ze zelf niet bewust van waren. Ook probeer ik proactief andere constructies voor te stellen, die wellicht in algemene zin minder vaak voorkomen, maar die misschien bij deze cliënt juist heel goed passen.” Een interessante ontwikkeling op dit moment is het UBO-register dat op 27 september 2020 in werking is getreden. Dit register is ingevoerd op basis van Europese wetgeving met als doel om witwassen en andere criminele praktijken tegen te gaan. “Voor veel ondernemers is het belangrijk dat zij zich vóór de uiterlijke datum van 27 maart 2022 geregistreerd hebben in dit register. Hier is natuurlijk nog wel tijd voor, maar omdat veel ondernemers zich hier niet echt mee bezig zullen houden, is dit iets wat zomaar vergeten kan worden. Wij adviseren ondernemers om deze gegevens alvast te registreren. Dit kan men zelf doen, maar wij kunnen ondernemers hier ook mee helpen.”

Sociaal
Goed juridisch advies geven, kan alleen als de notaris weet wat de klant beweegt. “Je moet dus niet alleen een hoog kennisniveau hebben, maar ook over sociale vaardigheden beschikken om door te kunnen vragen. Je moet luisteren en jezelf kunnen inleven. Daarin onderscheiden we ons. Wij kunnen onze klanten tot in de lengte van jaren blijven adviseren op het snijvlak van familierecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. Als allround kantoor hebben we op al die gebieden kennis en ervaring in huis. Heel veel zaken in deze drie rechtsgebieden hebben invloed op elkaar. Dat geldt zeker voor ondernemers.”

Er worden de afgelopen jaren steeds meer levenstestamenten afgesloten. Ook daarin komt de onderscheidende factor van advies op maat tot uiting. “Hierin kun je aangeven wat je wenst ten aanzien van medische behandelingen, financiën, je woning en dergelijke op het moment dat je daar zelf niet meer over wilt of kunt beslissen. Ouders vinden het een prettig idee om dat soort dingen te hebben geregeld. Zodat hun kinderen de zaken goed kunnen regelen, bijvoorbeeld wanneer de ouders naar een verzorgingshuis moeten.”

Zoals bij alle zaken neemt Manders uitgebreid de tijd. “Ik ben een echt mensenmens en door mijn ervaring merk ik meteen wanneer mensen het niet helemaal door hebben wat ik uitleg of wat er geschreven staat in een akte. Dan leg ik het nog een keer uit of als het nodig is, volgt een tweede gesprek. Na het informatieve gesprek krijgt de klant een concept van de akte toegestuurd, zodat men het nog eens rustig na kan lezen en er nog eens rustig over na kan denken. Dus iedereen die zich uitgebreid wil laten voorlichten op het gebied van familierecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht is van harte welkom op ons kantoor.”