Gerardine Schreurs en Marivonne van Kralingen van het campagneteam van Ondernemend Venlo Foto: Bram Becks

Een negatieve uitkomst was geen optie. De Bedrijven Investerings Zone (BIZ) moest en zou verlengd worden. Met die vastberadenheid ging het campagneteam van Ondernemend Venlo wekenlang van deur tot deur om stemmen op te halen. Een meerderheid van de ondernemers stemde voor en daarmee kan Ondernemend Venlo haar werk ook de komende vijf jaar voortzetten.

Door Wesley Hegge

Een heus campagneteam onder leiding van Marivonne van Kralingen en Gerardine Schreurs is op pad geweest om de stembiljetten persoonlijk af te geven bij de ruim 1250 bedrijven op de twintig bedrijventerreinen van Venlo. Een gigantische klus, maar het is gelukt: 61 procent van de stemgerechtigden bracht een stem uit en daarvan stemde maar liefst 89 procent voor een verlenging van de BIZ.

Draagvlakmeting
Door de positieve uitkomst kan Ondernemend Venlo (OV) het werk op de bedrijventerreinen continueren. Want met een BIZ dragen alle ondernemers bij aan de kosten die gepaard gaan met verbeteringen op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en onderhoud.

Elke vijf jaar moet het draagvlak voor de BIZ worden gemeten. De criteria van de zogeheten draagvlakmeting zijn hoog. Zo moet vijftig procent van de bedrijven een stem uitbrengen. Van de uitgebrachte stemmen moet twee derde positief zijn. “Vooraf hebben we goed nagedacht over de vraag hoe we de campagne zouden gaan voeren”, zegt Van Kralingen, voorzitter projectgroep BIZ. “Als je normaal gezien een brief stuurt voor bijvoorbeeld een enquête, krijg je doorgaans tien tot twintig procent respons. Wij hadden minimaal de helft nodig.”

Vastberadenheid
De enige manier om dat voor elkaar te krijgen: met vijftien bestuurs- en commissieleden van OV, afgevaardigden van de gemeente Venlo en twee medewerkers van Floor Models & Hospitality deur aan deur de stemmen inzamelen. “De medewerkers van Floor Models & Hospitality droegen opvallende rode en gele jurken, dezelfde kleuren als de campagneposters die overal in de gemeente te zien waren”, zegt campagneleider Schreurs.

Van Kralingen: “Overal hebben we aangebeld. En als het moest zijn we zo vaak het nodig was teruggegaan. Het ophalen van de stemmen hebben we gedaan met dezelfde vastberadenheid als waarmee Ondernemend Venlo altijd te werk gaat, zoals bij het oplossen van de overlast door fout geparkeerde vrachtwagens. Het was enorm veel werk om overal naartoe te gaan, maar iedereen heeft het als positief ervaren. Je bezoekt mooie bedrijven, bedrijven waar je niet van weet dat die in Venlo zitten en bedrijven waar je nooit zou komen. Nagenoeg overal werden we hartelijk onthaald.”

BIZ
Het is voor de derde keer op rij dat er een BIZ is gerealiseerd op de Venlose bedrijventerreinen. Toch moest het campagneteam bij een aantal bedrijven uitleggen wat de BIZ inhoudt en dat OV zijn bestaansrecht ontleent aan de opbrengsten ervan. Schreurs, tevens lid van de commissie PR & Communicatie van OV, vindt dat er een uitdaging ligt om de bekendheid van OV verder te vergroten. “Uit de campagne blijkt dat de ondernemers die weten wat we doen ook de voordelen inzien van de collectiviteit. Dat zit dus goed. Maar er zijn ook ondernemers die niet gestemd hebben. Zij gaan wel meebetalen. Het is onze taak om uit te leggen waarom ze betalen en wat er allemaal van dat geld gedaan wordt.”

Van de relatief kleine BIZ-bijdrage worden grote verbeteringen gerealiseerd. Van Kralingen: “Ondernemers begrijpen dat ze het zelf nooit geregeld zouden krijgen met zo’n klein bedrag. Veel ondernemers zijn erg blij over de camerabewaking en de aanpak van fout geparkeerde vrachtwagens. Ook het werk van parkmanager Lidy Rutten wordt enorm gewaardeerd. Als er iets is, hoeven ze haar maar te bellen en ze gaat ermee aan de slag. Natuurlijk zijn er altijd kritische mensen, maar over het algemeen kreeg ik de indruk dat men zeer tevreden is met het werk.”

Toekomst
Verder wil de projectgroep benadrukken dat ze hebben genoten van het enthousiasme van OV-voorzitter Peter Thissen. Schreurs: “Hij heeft met zoveel overgave stemmen opgehaald. Bij één bedrijf is hij wel zes keer teruggegaan. Hij zei: ik geef het niet op. Iedereen die vragen had, heeft hij te woord gestaan. Een betere ambassadeur kun je je niet wensen.” Hoewel het een flinke klus was en het verlossende telefoontje van de notaris werd gevierd, is het voor de projectgroep geen verrassing dat het gelukt is.

Van Kralingen: “Het antwoord ‘nee’ was voor ons geen optie. Alleen ‘ja’ en ‘nu’. Ook de actieve rol van de gemeente Venlo is deel van het succes. Zij laten zien dat ze ons steunen, dat we samen optrekken om de bedrijventerreinen nog beter te maken.”

Met een succesvolle campagne achter de rug wordt nu vooral vooruitgekeken. Schreurs: “In omvang zijn we de grootste BIZ van Nederland. Deze schaalgrootte moeten en kunnen we de komende jaren inzetten voor de bedrijventerreinen. De plannen zijn al gemaakt. Naast het dagelijkse werk zal de aankomende periode ook gebruikt worden om de organisatie zelf tegen het licht te houden en een professionaliseringsslag te maken. We hebben veel kennis opgedaan die we gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat we bij de volgende draagvlakmeting over vijf jaar nog meer positieve stemmen kunnen ophalen.”