Mieke Verstappen van Verstappen Packaging uit Horst en Mike Noldus van Akarton uit Venlo Fotografie: Bram Becks

Het is de grootste sector in Noord-Limburg en telt tenminste twintig wereldmarktleiders. De maakindustrie is ijzersterk, maar heeft ook te maken met grote uitdagingen zoals innovatievraagstukken en het aantrekken van werknemers. Door samenwerking kunnen bedrijven de uitdagingen ombuigen in kansen. Twee ondernemers hebben dan ook hoge verwachtingen van het ‘Land van de Makers’, een nieuw initiatief dat de sector op de kaart zet.

Door Wesley Hegge

Het is vijf voor twaalf. Daar zijn ondernemers Mieke Verstappen van Verstappen Packaging uit Horst en Mike Noldus van Akarton uit Venlo het roerend over eens. Allebei hebben ze een toonaangevend maakbedrijf. Allebei delen ze grote zorgen over de aanwas van gekwalificeerde medewerkers.

“De bestaande opleidingen zouden nog beter kunnen aansluiten op de praktijk”, zegt Noldus, die samen met 45 eigen medewerkers en 30 medewerkers van sociale instanties innovatieve verpakkingen van golfkarton en displays ontwikkelt en produceert. “Bij de lagere technische school (lts) en middelbare technische school (mts) van vroeger was veel aandacht voor techniek. Er zou best weer meer ingezoomd mogen worden op de techniek, bijvoorbeeld hoe machines en robots functioneren.”

Imago
Het aantrekken van jong talent is een aandachtspunt. Noldus: “Van de vakopleiding procestechniek (vapro), die voorbereidt op een baan in de maakindustrie, studeren jaarlijks enkele tientallen studenten af. De komende vijf jaar gaan in Noord- Limburg circa drieduizend operators met pensioen. Het gat wordt steeds groter. Momenteel vang ik het tekort deels op met arbeidsmigranten, maar dat houdt ook een keer op.”

‘Het belang van regionale samenwerking neemt toe. Op het gebied van de arbeidsmarkt, circulair ondernemen en het benutten van commerciële kansen. De ontwikkeling van technologie gaat bijvoorbeeld zo snel dat je nooit in alles specialist kan zijn. Uiteindelijk komen de beste nieuwe producten tot stand wanneer bedrijven, maar ook onderwijsinstellingen hun krachten bundelen. Als sectorspecialist heb ik een rol in het programma op 8 december, georganiseerd door Land van de Makers. Vanuit mijn functie kijk ik naar welke ontwikkelingen plaatsvinden. Het is aan de regionale bedrijven om te kijken waar ze de focus op willen leggen om gezamenlijk mee aan de slag te gaan.’

Kees de Schipper Sectorspecialist Industrie bij Rabobank Groep

Een carrière in de maakindustrie biedt veel perspectief. Om dit duidelijk te maken is echter een imagoverbetering nodig. Het Land van de Makers gaat aan de slag om deze en andere uitdagingen, zoals het innovatief vermogen van de sector, om te buigen in kansen. De eerste stap hierin is het verenigen van de maakbedrijven in de regio, om vervolgens met één geluid naar buiten te treden om te laten zien welke kansen er liggen en jongeren voor de maakindustrie te enthousiasmeren.

Krachten bundelen
Crossroads Limburg, Canon Production Printing Netherlands B.V., Rabobank Noord-Limburg en Technovalley Limburg zijn de initiatiefnemers en hebben vijftien maakbedrijven aan zich weten te binden die een voortrekkersrol op zich gaan nemen. Verstappen Packaging, een 50 medewerkers tellende producent van thermogevormd verpakkingsmateriaal, wil mede-kartrekker worden. Verstappen: “De maakindustrie wordt onterecht als oninteressant betiteld. In Horst aan de Maas behoren we tot de toonaangevende bedrijven. Ik ga regelmatig naar scholen in de omgeving om te vertellen over ons bedrijf. Er zijn veel van dit soort initiatieven om de jeugd warm te maken, maar het zijn losse flodders, het mist kracht.”

Alle bestaande initiatieven worden onder de vlag van het Land van de Makers bij elkaar gebracht. Zo moeten scholieren, studenten en potentiële werknemers een beter beeld krijgen van de sector. “Het is niet het zoveelste plan”, verduidelijkt Noldus, lid van de stuurgroep van het initiatief. “In tegendeel, hierin worden alle acties defi nitief gebundeld om de sector op de kaart te zetten.”

Buiten het aantrekken van nieuw en jong talent wordt ook ingezet op samenwerking tussen bedrijven. Verstappen: “Innovatieve projecten, bijvoorbeeld op het gebied van reststromen, kunnen alleen tot stand komen als je weet wat andere bedrijven doen. Als we samen optrekken, kunnen we in gesprek gaan met onderwijsinstellingen en overheden. Door uit één mond te spreken namens een grote groep ondernemers kunnen we uitdagingen ombuigen in kansen.”