Fabian Groven (corporate social responsibility manager bij Arion), Devrim Eskiyerli (associate lector Research Group Business Innovation bij Fontys Venlo) en Lucien Bongers (programmamanager maakindustrie bij Crossroads Limburg) Fotografie: Bram Becks

Hoewel de maakindustrie volop kansen ziet in duurzaamheid en circulariteit, hebben de complexe begrippen vaak een overweldigend effect. Een begin maken blijkt moeilijk. Studenten van Fontys Venlo helpen in een nieuw project productiebedrijven de eerste horde nemen en gaan aan de slag met een casus, vraag of opdracht. Arion vindt het een uitstekende manier om de mogelijkheden te verkennen.

Door Wesley Hegge

“Bedrijven willen concrete stappen zetten om producten en productieprocessen te verduurzamen”, zegt Devrim Eskiyerli, associate lector van de Research Group Business Innovation (RGBI). “Maar een gemiddeld mkb-bedrijf heeft onvoldoende knowhow in huis op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. Juist daarom zijn we als onderzoeksgroep actief bezig met dit thema.”

Partnerbedrijf worden
Limburgse ondernemers kunnen partnerbedrijf worden. Studenten onderzoeken de opties om de eerste stappen te zetten in de transitie naar circulaire bedrijfsprocessen. Dankzij de samenwerking met Crossroads zijn er volop mogelijkheden om verbindingen te leggen met andere partijen als het gaat om funding en matchmaking. Duurzaamheid en circulariteit. Die termen worden overigens te pas en onpas gebruikt. Met regelmaat ook door elkaar heen. Lucien Bongers (Crossroads) zou uitgebreid kunnen discussiëren over de betekenissen. “Dat zal ik de lezer besparen. Grofweg kun je zeggen dat duurzaamheid het containerbegrip is. Circulariteit valt hieronder en gaat ervan uit dat producten geen afval zijn, maar als grondstoffen dienen voor nieuwe producten.”

De tijd is rijp om duurzame kansen te pakken. Eskiyerli: “Noord-Limburg wil zich profileren als duurzame, innovatieve regio. Overheden stellen nu aanjaagbudgetten beschikbaar om dat te realiseren. Ons onderzoek komt zowel de bedrijven als de studenten ten goede. Het toegepaste karakter van ons onderzoek stelt ons in staat voeling te houden met de vraagstukken en onze bevindingen terug te voeren in het onderwijs.”

Eskiyerli is gespecialiseerd in het maken van clusters. “Die vormen de basis voor het waarmaken van circulaire ambities. Onze studenten creëren een overzicht van de maakindustrie op activiteitenniveau. Die delen we op in clusters. Circulariteit heeft alleen kans van slagen als je bedrijven met dezelfde uitdagingen en ambities op het gebied van duurzaamheid aan elkaar kunt koppelen. Daarnaast is samenwerking binnen de keten een absolute vereiste.”

Bongers vult aan: “Voor de agrofood en logistiek is het maken van clusters relatief gemakkelijk. In de maakindustrie is er op het eerste oog minder verbondenheid tussen de productiebedrijven, omdat de productenwaaier zeer divers is. Maar als je breder kijkt, zie je overlappingen. Daar zijn we naar op zoek.”

Arion
Arion zoekt bij het verwerkelijken van haar duurzame ambities aansluiting. Fabian Groven (Arion): “Fontys biedt specifieke, doelgerichte afstudeercasussen. Het is een goede manier om de mogelijkheden van circulariteit te verkennen. De studenten zitten bovenop de nieuwe ontwikkelingen en materie.”

Het bedrijf dat letterlijk gevestigd is op de grens van Heerlen en Aachen maakt producten voor de gezondheidszorg. De hoofdproducten zijn vochtige met lotion geïmpregneerde washandjes die onder de naam Swash op de markt worden gebracht, en Arion Slide Solutions, hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van compressiekousen. Groven: “Ik wil niet beschuldigd worden van greenwashing, want we hebben nog geen circulaire oplossing. Maar dat is wel onze ambitie. Swash wordt gebruikt in de zorg om mensen op bed te wassen. Het vervangt wassen op bed met waskom, zeep en handdoeken. Hoewel Swash een wegwerpproduct is, is het beter voor het milieu dan de traditionele manier van wassen.”

Om besmettingen te voorkomen moet het product van wetswegen na gebruik verbrand worden. Groven: “Ik heb met experts gesproken en die stellen dat dat anders moet kunnen, zonder dat de veiligheid in gevaar komt. Als de overheid de wetgeving aanpast, kunnen we de gebruikte materialen inzamelen en hergebruiken. We zouden in clusters samen kunnen werken met bedrijven die soortgelijk materiaal gebruiken.”

Duurzaamheid is geen doel, maar een middel, zo benadrukt Bongers. “Een middel om producten te verbeteren, kosten te besparen, om de wereld beter te maken. Dat begint met een eerste stap. Die kunnen bedrijven zetten door zich aan te sluiten bij dit project.”

Neem vrijblijvend contact op. Devrim Eskiyerli: d.eskiyerli@fontys.nl