Ideeën bundelen en slim samenwerken, daar draait het om bij de verduurzaming van de bedrijventerreinen in Venlo. Met ondersteuning van de stichting Duurzame Bedrijventerreinen starten verschillende ondernemingen een vooronderzoek rondom het uitwisselen van energie. Op het vlak van klimaatadaptieve maatregelen worden ook mooie stappen gezet. Kortom, tijd voor een update van projectleider Jacko D’Agnolo.

Het is bij de meeste leden van Ondernemend Venlo bekend dat er dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en de provincie Limburg 1,8 miljoen euro beschikbaar is voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen. Wat projectleider Jacko D’Agnolo graag nog eens wil benadrukken, is de insteek van het project Duurzame Bedrijventerreinen.

Collectieve oplossingen
‘Als stichting Duurzame Bedrijventerreinen zoeken we bedrijven die in de vorm van projectsamenwerking kansen in beeld willen brengen om slimme oplossingen te realiseren’, zegt D’Agnolo. ‘Het geld is niet bestemd voor ondernemers die zonnepanelen willen leggen of van plan zijn hun pand te isoleren. Dat zijn natuurlijk belangrijke maatregelen die ik van harte toejuich, en ook onderdeel kunnen zijn van een bepaald project, maar de subsidie is gericht op ondernemers die naar het grote geheel der dingen kijken. Ondernemers die bijvoorbeeld vraag en aanbod van energie zo optimaal mogelijk willen afstemmen door samen te werken.’

Energie-uitwisseling
Bedrijven dus die een intrinsieke motivatie hebben om te verduurzamen en het voortouw durven nemen. ‘Met vier bedrijven zijn we nu concreet bezig met vooronderzoeken op het gebied van het uitwisselen van warmte en koude. Zo gaan Aviko (producent van aardappelproducten) en AMI (producent van aluminium bouwbeslag en industrials) een uitwisseling onderzoeken. Ook Dings Kartonnages (kartonnagebedrijf) en MGG (fabrikant van aluminium gietstukken en assemblages) starten eenzelfde soort vooronderzoek. In beide cases gaat het om het uitwisselen van restwarmte. Het ene bedrijf heeft warmte over en levert dat aan het andere. In het vooronderzoek doorlopen we de bedrijfsprocessen om na te gaan hoe de uitwisseling ingericht kan worden. Als een uitwisseling mogelijk blijkt, volgt stap twee: het opstellen van een businesscase. Onze stichting adviseert en ondersteunt de bedrijven bij het gehele traject. Het traject neemt over het algemeen een maand in beslag.’

Klimaatadaptatie
D’Agnolo is er enorm tevreden over dat nu al vier bedrijven serieus willen kijken naar energie-uitwisseling. ‘De andere poot van stichting Duurzame Bedrijventerreinen is ondersteuning bieden bij klimaatadaptieve maatregelen. De Marinus Dammeweg op bedrijventerrein Tradeport wordt opnieuw ingericht. In het ontwerp is veel groen ingetekend, wordt de hittestress zoveel mogelijk weggenomen en worden de daken afgekoppeld, zodat het hemelwater teruggebracht wordt richting het groen. Het initiatief komt van Leolux, Schouren Metaal en de gemeente Venlo. Als stichting proberen we het naar een hoger plan te tillen door in te steken op een gezamenlijke aanpak.’

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen is ook betrokken bij een project op Businesspark Spikweien in Lomm. ‘Daar onderzoeken we momenteel of alle daken afgekoppeld kunnen worden. Daarvoor ben ik in gesprek met de ondernemers. Hier en daar hebben bedrijven het al gedaan. Stichting Limburgs Landschap heeft onlangs grond gekocht aan de noordkant van Spikweien en is bereid om in het plan creatief mee te denken over de vraag hoe die grond gebruikt kan worden als buffer. Want het gaat om enorme hoeveelheden water. Als je buffers maakt, kun je het hemelwater van de bedrijven afkoppelen en richting het nabijgelegen Natura 2000-gebied leiden. Daarmee kun je de verdroging van het natuurgebied tegengaan.’

De verduurzaming van de bedrijventerreinen in Venlo is op gang gekomen. Steeds meer bedrijven zoeken aansluiting. De voorbeelden die D’Agnolo noemt, bewijzen dat samenwerking de sleutel tot succes is. Bedrijven die ook collectief willen verduurzamen, mogen contact opnemen met Jacko D’Agnolo van stichting Duurzame Bedrijventerreinen via het e-mailadres jacko@duurzamebedrijventerreinen.eu.

www.duurzamebedrijventerreinen.eu