Hans Hendrikx en Janou van de Vorst

Wie Netflix kijkt, krijgt op basis van patroonherkenning suggesties voor films en series. In de medische sector wordt emotie-herkenning toegepast waardoor een computer kan beoordelen hoe een patiënt zich voelt. Bepaalde functionaliteiten ervan druppelen de maatschappij binnen.

Kunstmatige intelligentie, ofwel Artificial Intelligence (AI), gaat de komende jaren een enorme impact maken op de maatschappij en het bedrijfsleven. Vergelijkbaar met de impact van internet.

Vlucht nemen
Om concurrentie-fähig te blijven moeten mkb-bedrijven in de regio hier op korte termijn mee aan de slag. Dat stelt Hans Hendrikx, CEO en mede-eigenaar van IXT Data- & Robotics professionals. ‘Er worden nu al internationaal mensen geworven die verstand hebben van AI. En dan te bedenken dat de markt nog een vlucht moet gaan nemen. Door enkel het aantrekken van buitenlandse medewerkers gaat het bedrijfsleven nooit kunnen voldoen aan de vraag.’

Vanuit regionaal perspectief is het dus nodig om medewerkers op te leiden voor deze nieuwe competenties. Daarom bedacht hij samen met Roy Lenders, CEO van Genzai, een bedrijf gericht op de toepassing van AI, het plan om een AI Academy in Venlo op te starten. In Brightlands Campus Greenport Venlo vonden ze een geschikte partner én organisatie om de opleiding te positioneren. Business developer Janou van de Vorst begeleidt de opleiding vanuit Brightlands Campus Greenport Venlo. ‘Het is onze doelstelling om met wetenschap, onderwijs, kennisinstellingen en het bedrijfsleven tot innovatieve ideeën te komen. Op de campus zit veel future farming, hier en daar wordt al op AI ingezet. Veel andere sectoren, zoals de logistiek en maakindustrie, willen meedoen. We bieden bedrijven de mogelijkheid om hun medewerkers hier te trainen.’

Regionale Investeringsagenda
Om het laagdrempelig en toegankelijk te maken, werd een subsidieverzoek ingediend bij de Regionale Investeringsagenda. Hendrikx: ‘We willen ook vooral de mkb-bedrijven deel laten nemen. Door de toeken-ning van de subsidie kunnen we de prijs drukken. Anderzijds gebruiken we de financiële impuls om het onderwijsprogramma op te zetten.’

De opleiding is niet zozeer gericht op ICT, maar veel meer op het bedrijfskundig toepassen van AI-methoden en -technieken. Hendrikx: ‘Waar je normaal ICT en automatisering inzet om kosten te besparen, is AI geschikt om waarde en business te creëren uit data. Er zitten business- en change management aspecten aan. Om de opleiding te volgen hoef je geen technische achtergrond te hebben, maar een bepaald abstractieniveau vanuit een exacte vooropleiding is wel gewenst. Je moet datagegevens kunnen overzien en relaties kunnen leggen.’

Gratis workshops
De ambitie is om een robuust en kwalitatief programma neer te zetten. Hendrikx: ‘Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met de UMIO Business School van Universiteit Maastricht en Fontys ICT in Venlo. De onderwijsinstellingen gaan verschillende kennismodules doceren, van idee-ontwikkeling naar businessmodel en AI-methoden en -technieken. We dagen de deelnemers uit om met een datagedreven idee te komen en dit binnen het programma uit te werken in een haalbare businesscase en die aan het einde van het programma te pitchen aan de werkgever van de deelnemer.’

Het programma bestaat uit twaalf lesdagen. Bedrijven die willen investeren in het potentieel van hun medewerkers en meer waarde willen halen uit data, kunnen zich aanmelden voor de gratis workshops. Deze vinden plaats op 6 juli (8.30 uur) en 9 september (16.00 uur). Aanmelden kan per e-mail via hans.hendrikx@brightlands.com.

Binnen de land- en tuinbouw zijn ondernemers continu op zoek naar milieuvriendelijke methoden om bijvoorbeeld plantenziekten te voorkomen en te bestrijden. Het aantal toegelaten chemische middelen neemt snel af en de roep om duurzame gewasbescherming neemt toe. Hierin kan plasma een oplossing bieden en de chemie in de land- en tuinbouw vervangen.

Schoon alternatief
‘Plasma kent eigenlijk oneindig veel toepassingen, maar we richten ons vooral op de food, agro en voedselverwerking’, zegt Gus van der Feltz, directeur van Blue Plasma in Venlo, een spin-off van Blue Engineering. ‘We denken dat we in deze sectoren plasma goed kunnen inzetten om op een schone, duurzame en veilige manier te desinfecteren. Naast de toepassingen met planten, zijn we bijvoorbeeld ook bezig met het desinfecteren van eieren. Daar worden nu nog niet-duurzame chemicaliën ingezet, zoals formaline. In de varkenshouderij doen we proeven met de inzet van plasma voor geur- en stofreductie bij varkensstallen. Maar we maken ook uitstapjes naar andere sectoren.’

De technologie is nu ver genoeg om naar de markt gebracht te worden. Daarvoor moet een brug worden geslagen tussen aanwezige kennis van universiteiten en andere onderzoeksomgevingen enerzijds en de toepassing daarvan in de markt anderzijds, zo legt Van der Feltz uit. ‘Ook zien we dat een dialoog met overheden en regelgevende instellingen nodig is om de mogelijkheden van plasma goed in te kunnen zetten. Daarvoor bestaat nog geen samenwerkingsorgaan en we hebben er daarom voor gekozen om dit op te zetten. Het idee is dat in het Plasma Center partijen gaan samenwerken in de keten tussen onderzoek en ontwikkeling en toepassingen in de markt, en dat het gezamenlijk onderzoek dat daar gedaan wordt een bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van een maatschappelijk zeer relevante, duurzame manier van schoonmaak en desinfectie.’

Nieuwe kansen
De bijdrage uit de Regionale Investeringsagenda maakt het voor Blue Plasma mogelijk extra onderzoeks-faciliteiten te realiseren en in samenwerking met Universiteit Maastricht, HAS, DIFFER en andere groepen gericht te werken aan de verdere ontwikkeling van toepassingen. ‘Dit zal de zaken versnellen en mede daarom ook bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en werkgelegenheid rondom plasma. We merken al dat er grote interesse is om met deze materie aan de slag te gaan en het zou erg mooi zijn om daarvoor ruimte te realiseren in en om Venlo.’

Plasma werkt op basis van elektriciteit, lucht en water, zonder verdere chemische toevoegingen, en kan in die overgang een uitstekende oplossing bieden. De technologie is al een heel eind ontwikkeld en wordt al toegepast in de maakindustrie. Van der Feltz: ‘Dat zorgt ervoor dat we kunnen werken vanuit een hele stevige technische basis. Anderzijds is er nu behoefte aan duurzame alternatieven voor een reeks van bewerkingen die tot op heden afhankelijk zijn van ‘vieze’ chemie en fossiele brandstoffen. Dat wil de maatschappij steeds minder en plasma levert een mooie manier om hier wat aan te doen. Niet alleen in food en agro, ons focusgebied, maar ook in de industriële chemie, zoals we die ook kennen in Limburg.’

www.brightlands.nlwww.blueplasma.nl