Op haar laatste werkdag als directrice van Basisschool Het Dal, op woensdag 14 april, kreeg mevrouw Yvonne Vaes van wethouder Paul Sterk de Van Hornepenning uitgereikt. Deze penning wordt als blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend aan hen die zich in maatschappelijke, culturele of anderszins verdienstelijk gemaakt hebben voor de gemeente Weert of haar inwoners.

De leden van het Groot Keent overleg, waarvan zij een van de drijvende krachten is, hebben mevrouw Vaes voorgedragen voor de Van Hornepenning. Ze zette zich in voor de wijk door samen te werken met jong en oud, met professionele instanties en met vrijwilligersorganisaties.

Zo streed ze samen met ouders en kinderen voor een betere verkeersveiligheid in de buurt. Ook sprak ze haar netwerk aan om in actie te komen voor kwetsbare gezinnen. Ze was als wijkbewoner altijd bezig om het welzijn van het kind te verbeteren, maar ook dat van het gezin, de familie en de overige wijkbewoners. Mevrouw Vaes heeft vanmiddag, in het bijzijn van ruim 100 genodigden, afscheid genomen van haar werk als directrice. Ze gaat nu met pensioen.