Angely Waajen-Crins

Per 7 november 2022 is Angely Waajen-Crins officieel aangesteld in haar nieuwe rol als directeur van Crossroads Limburg. Bij het verbindingsplatform voor ondernemers, onderwijs, overheid en omgeving in Noord-Limburg neemt ze de taken over van interim-voorzitter Tjebbe Smit. Waajen heeft haar doel voor 2023 scherp gesteld: “De quatro helix met elkaar verbinden om onze regio economisch gezond te houden. Samenwerking en flexibiliteit van alle partijen is daarbij de ‘key’.

Het gesprek met kersverse directeur Angely Waajen vindt plaats in de Venlose Villa Flora, de thuisbasis voor het compacte team van het in 2016 opgerichte Crossroads Limburg. Crossroads heeft de taak ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving te verbinden voor een gezonde doorontwikkeling van de regio. Gezamenlijk wordt er een economische agenda gemaakt voor de toekomst van de Gezondste Regio Noord-Limburg. Het Rijk, de Provincie en regiogemeenten betalen mee aan de versterking van de samenwerking. Daarnaast leveren ondernemers een bijdrage. Het jaar 2023 wordt gebruikt om de financiering van de samenwerking en de inhoudelijke agenda verder vorm te geven met alle partners. Waajen: “Het is aan Crossroads om te laten zien dat doorontwikkeling echt alleen maar kan met een krachtige samenwerking en veel draagvlak voor de toekomstplannen.”

Passie voor verbinden
Waajen is gevraagd om aan de slag te gaan als directeur bij Crossroads Limburg en volgens haarzelf is deze functie haar op het lijf geschreven: “Tijdens de gesprekken kreeg ik een goed gevoel bij de organisatie, de doelen, het team en uiteraard de functie. Samenwerking zit in mijn aard: er brandt een vuurtje in mij om mensen met elkaar te verbinden. Plus een groot voordeel is dat ik als oud-wethouder van de gemeente Roermond en voormalig regiosecretaris van De Limburgse Werkgevers Vereniging met verschillende petten op naar situaties kan kijken.”

Het wordt haar kerntaak om de quatro helix in de regio Noord-Limburg met elkaar te verbinden. “Het is mijn doel om die te laten samenwerken aan een economisch gezonde regio. De maatschappelijke vraagstukken waar de samenleving mee wordt geconfronteerd zijn tegenwoordig zo complex dat geen enkele partij deze alleen kan oplossen. De overheid kan het niet alleen, het onderwijs kan het niet alleen en de ondernemers ook niet. We hebben elkaar, en de omgeving, keihard nodig. Neem bijvoorbeeld de arbeidsmarktproblematiek; ligt het eraan dat de opleidingen verkeerde mensen afleveren? Vragen ondernemers te veel? Werkt de overheid niet snel genoeg aan bijsturing van het onderwijs? Of voeden ouders hun kinderen verkeerd op? Er is niet één simpele oplossing bij een van deze partijen. We hebben daarom ook iedere partij nodig. ‘Samenwerken is het nieuwe concurreren’, zei Doekle Terpstra. Daar ben ik het volledig mee eens.”

Volgens Waajen zien de meeste mensen het belang van samenwerking in, maar zoeken ze de verbinding niet van nature. “Als Crossroads Limburg gaan wij handvatten bieden, want de stap naar een regionale samenwerking gaat niet vanzelf. We gaan bijvoorbeeld nog meer inzetten op onze accountmanagers, die aan de slag gaan met vraagstukken van ondernemers en deze verbinden met de overige O’s.”

Begrip creëren bij de omgeving
Om de regionale samenwerkingen mogelijk te maken, is volgens de directeur flexibiliteit van alle partijen noodzakelijk. “De arbeidsmarkt verandert constant, wij moeten daarop inhaken. Het constant verkrijgen van nieuwe werkgelegenheid in de regio is cruciaal, want er moeten genoeg banen ter beschikking blijven om onze economie gezond te houden. In de nabije toekomst komen nieuwe functies vrij, die nu nog niet bestaan. Daarvoor moeten we nieuwe opleidingen creëren, waar ook weer hulp van de overheid nodig is.” Volgens de directeur duurt het huidige proces van goedkeuring door de overheid te lang. “Stilstaan is ‘killing’ voor economische doorontwikkeling. Als er nieuwe opleidingen worden samengesteld die aansluiten op nieuwe functies in de (toekomstige) arbeidsmarkt, kunnen we niet jaren wachten op groen licht. Samen moeten we juist de mogelijkheden opzoeken, want dat geeft energie en zorgt voor vooruitgang en dat wil die overheid ook.”

Begrip creëren bij de omgeving over de taken van Crossroads Limburg is waar Waajen het komende jaar fanatiek op stuurt. “Om veranderingen te maken, is begrip van de omgeving nodig. Want iedereen wil inzetten op duurzaamheid, maar ‘niet in mijn achtertuin’. We gaan het komende jaar de omgeving inlichten over onze plannen, uitleg geven waarom we iets doen en wat de inwoners kunnen bijdragen aan een gezondere economische regio. Het is belangrijk voor mensen om te weten dat Crossroads Limburg zich niet inzet voor losse commerciële partijen, maar voor de maatschappij. We doen er alles aan om onze economie gezond te houden, voor het profijt van elke inwoner.”

Financiële toekomst Crossroads Limburg
Crossroads Limburg wordt grotendeels gefinancierd door middelen uit de Regio Deal, het Rijk, de Provincie en ook ondernemers betalen een gedeelte mee. De financiering voor de middellange en lange termijn wordt in 2023 met partners verder uitgewerkt. “Met het team zijn we druk bezig om een werkplan 2023 te maken, met agenda’s en plannen die we komend jaar uit willen voeren. Vervolgens maken we een regionaal stappenplan voor 2024-2028.” Zelf brengt Waajen op dit moment bezoeken aan de verschillende partners. “Want: een goede samenwerking begint met een goede kennismaking en het opbouwen van vertrouwen”, stelt Waajen. De kersverse directeur ziet de toekomst van Crossroads Limburg in elk geval positief in. “Waar het om gaat is dat we alle partners goed kunnen laten zien dat investeren in juist de verbinding de hele regio verder helpt op heel veel vlakken. Want een gezonde economische doorontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor een kansrijke leefomgeving.”

Waajen is een energieke dame, die zich vast wil bijten in haar missie als directeur van Crossroads Limburg. Die positieve instelling, kenmerkt haarzelf, zo vertelt ze. “Bij mij is het glas altijd halfvol, dat hoor ik ook vaker van anderen. Ik ga altijd op zoek naar samenwerking en alternatieve mogelijkheden. Stimuleren, motiveren en niet opgeven zijn dan ook mijn belangrijkste woorden. Ik heb vertrouwen in het team en in de partners. Het is harstikke mooie regio, die we met een goede samenwerking nog beter op de kaart kunnen zetten. De partners in de Gezondste Regio hebben elkaar al goed gevonden en dat is een goed begin!”

www.crossroadslimburg.com