Yannick Smedts en Pim Deuling

Ambitieuze ondernemers hebben nu dé mogelijkheid om hun ambities waar te maken. Noord-Limburg mag namelijk aan de slag met het budget van 76,4 miljoen euro binnen de Regionale Investeringsagenda, bedoeld om projecten te realiseren die bijdragen aan de brede welvaart en het versterken van de economische structuur van de regio. Dat gebeurt door in te zetten op een gezonde regio met gezonde ondernemers, land- en tuinbouw en gemeenschappen. Ondernemers Pim Deuling en Yannick Smedts van AgroWizard delen hun ervaringen.

Wat is de achtergrond van het project AgroWizard?
‘Lang geleden stonden Han Fleuren en Yannick Smedts (van boomkwekerijen Henri Fleuren en FleurenTech) aan de wieg van onze stamdiktemeter, de eerste meetapp van AgroWizard. Han en Yannick wisten dat de stamdikte van hun boompjes de beste indicator is voor de economische waarde ervan. Maar handmatig stamdiktes meten is met 3,6 miljoen fruitboompjes een hels karwei en qua investering in tijd en geld totaal onrealistisch. In het Blue Innovation Center in Venlo kwamen Han en Yannick in contact met Roy Lenders (vanuit Genzai), Bart Verlegh en Pim Deuling (beiden vanuit Bluehub). Gezamenlijk werd er een innovatieve, hightech oplossing voor het meten van stamdiktes gevonden. Volautomatisch en met behulp van nieuwe cameratechnologieën, kunstmatige intelligentie en big data. Maar bovenal een enorme besparing in tijd en geld.’

Waarom is ervoor gekozen om AgroWizard voor te dragen voor een bijdrage uit het Innovatiefonds?
‘AgroWizard is een internationaal actieve AgTech start-up en joint venture van Limburgse mkb’ers FleurenTech, Genzai en Bluehub. We zijn sinds 2020 gevestigd op de Brightlands Campus Greenport Venlo, een bloeiende innovatiebroedplaats midden in het hart van het grootste aaneengesloten productiegebied voor boomteelt in de wereld. Gezien onze ‘wortels’ in de regio én een enorme drive om innovatieve producten en diensten voor de land- en tuinbouwsector te ontwikkelen, was de regio Noord-Limburg met zijn Innovatiefonds voor ons een logische gesprekspartner.’

Wat maakt de bijdrage uit het Innovatiefonds mogelijk?
‘De bijdrage die we in 2020 hebben mogen ontvangen vanuit het Innovatiefonds heeft ons enorm geholpen om onze R&D-activiteiten te versnellen en op te schalen. Als gevolg hiervan zijn onze soft- en hardware oplossingen, in het bijzonder onze stamdiktemeter voor vrucht- en laanbomentelers, bijna marktrijp. Gedurende dit proces hebben we een nieuw kantoor betrokken in de Villa Flora op de Brightlands Campus Greenport Venlo en hebben we 6 fte aan extra werkgelegenheid gecreëerd (bovenop de bestaande 5 fte). We werken veel met jonge talenten, zowel studenten van Fontys en HAS als reeds afgestudeerden, en creëren daarmee gave uitdagingen voor young professionals op het gebied van onder meer machine learning, computer vision en hardware design.’

Wat maakt het project zo bijzonder?
‘In de toekomst zullen datagedreven beslissingen en automatiseringsprocessen een hele grote rol gaan spelen in de land- en tuinbouwsector. Precisielandbouw of, eenvoudiger gezegd, een vorm van land- en tuinbouw waarbij data telers helpen ervoor te zorgen dat zij de juiste handeling op exact het juiste moment en plaats kunnen verrichten. Denk hierbij aan oogstvoorspellingen, bemesten of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Precisielandbouw heeft telers veel te bieden. De praktijk leert echter dat het gebruik nog veel haken en ogen kent. Het gebruik van informatie-intensieve technieken in de land- en tuinbouw ligt in Nederland op een relatief laag niveau. Een van de verklaringen voor de lage adoptie van precisielandbouw-technieken is een hoge aanschafprijs in combinatie met een hoge investering in kennis en arbeid voor je überhaupt met de techniek aan de slag kunt. We geloven heilig in precisielandbouw. Sterker nog, datagedreven beslissingen zorgen aantoonbaar voor lagere kosten, hogere opbrengsten, meer kennis en verminderde bedrijfsrisico’s voor de teler. De hoogwaardige technologie die nodig is, denk aan sensoren, camera’s of weerstations, is echter complex. Onze missie is om de precisielandbouwcyclus te revolutionaliseren door complexe technologieën zoals big data en kunstmatige intelligentie toegankelijk te maken voor onze afnemers. Simpel gezegd: je hoeft zelf geen tovenaar te zijn om te kunnen toveren met data.’

Wat zijn de verwachtingen?
‘Op het moment van schrijven is onze eerste meetapp, de stamdiktemeter, te kwalificeren als Technology Readiness Level (TRL) 8. In het vierde kwartaal zal de stamdiktemeter commercieel verkrijgbaar zijn voor een selecte groep vrucht- en laanbomentelers. AgroWizard biedt een totaaloplossing. Volgens ons draait alles om kunnen meten (behoefte aan hardware, bijvoorbeeld onze camera- en communicatiemodules), willen meten (behoefte aan software, bijvoorbeeld onze meetapps die draaien op onze hardware) en de daaruit voortkomende data begrijpen en gebruiken (behoefte aan informatie en kennis, bijvoorbeeld ons online dataplatform). Als we het hebben over software, dan hebben we het vooral over meetapplicaties. Al onze meetapplicaties zullen ‘draaien’ op dezelfde hardware. Je hoeft als teler dus niet elke keer opnieuw andere/nieuwe hardware te kopen wanneer je gebruik wilt maken van een extra meetapp. Onze eerste meetapplicatie is een stamdiktemeter voor vrucht- en laanbomentelers die eind 2021 commercieel verkrijgbaar is, een hele rits nieuwe meetapps is al in ontwikkeling. In 2022 hopen we onder meer meetapps op de markt te brengen voor bloesemtelling van appels en peren, een boomhoogtemeter en een CO2-meter om de hoeveelheid CO2 die is opgeslagen in een boom te kunnen kwantificeren. Voor onze CO2-meter zijn we nog op zoek naar partijen, met name (lokale) gemeentes of eigenaren/beheerders van bedrijfsterreinen, die interesse hebben om samen met ons de toegevoegde waarde van hun ‘openbaar groen’ op de leefomgeving, gemeten in CO2-opname en zuurstofproductie, te kwantificeren.’