Stichting Supply Chain Valley gaat ondernemers in Noord-Limburg helpen bij het verduurzamen van hun onderneming. Daarbij is volgens Peter Pardoel, voorzitter Raad van Bestuur, één zaak het allerbelangrijkst: het hebben van een duurzaamheidsagenda. “De klok tikt: ondernemers moeten nu actie ondernemen.”

Bij Supply Chain Valley werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid in de (Eu)regio Noord-Limburg nauw samen aan projecten op het gebied van o.a. duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie, digitalisering, innovatie, infrastructuur en mobiliteit. Voor het thema duurzaamheid richt de stichting zich op de strategie om CO2-uitstoot in de logistiek te reduceren.

SMART, de voorloper van Supply Chain Valley, houdt zich sinds 2014 bezig met dit thema. “Dit onderwerp zit intrinsiek in de ondernemers en initiatiefnemers van Supply Chain Valley,” stelt Peter Pardoel, voorzitter Raad van Bestuur, “al ruim voordat de EU-klimaatdoelstellingen voor 2050 waren bekendgemaakt.” Volgens Pardoel zijn deze klimaatdoelstellingen met name op de lange termijn gericht. “Het zijn stippen op de horizon, terwijl er voor ondernemers ook op korte termijn verplichtingen aan komen vanuit de overheid. Denk hierbij aan het verplicht bijhouden van de CO2- administratie voor transportbedrijven in 2023.”

Om een duidelijk overzicht te creëren met haalbare duurzaamheids-doelen, is volgens Pardoel één zaak onmisbaar: “Het hebben van een duurzaamheidsagenda waarin een plan voor de komende jaren staat, waarin vermeld staat wanneer je onderneming aan welke eis moet voldoen. Vanuit Supply Chain Valley gaan wij ondernemers in Noord-Limburg helpen bij het opstellen hiervan. Zonder duurzaamheidsagenda red je het als ondernemer niet: de overheidsdruk en -verplichtingen nemen toe en de vrijblijvendheid waarmee we nu met duurzaamheid omgaan, verdwijnt op termijn. Als ondernemers wachten tot vijf voor twaalf, lopen ze het risico om nauwelijks investeringen te kunnen dragen of als organisatie mijlenver achter te lopen op de klimaatdoelstellingen. Daarom is het doel van de stichting om deze doelstellingen goed inzichtelijk te hebben en duidelijk te vertalen naar ondernemers, door workshops en meetings te organiseren.”

Early adopters
Gerbert Vissers is directeur van Vissers Energy Group en voorzitter van de bouwsteen ‘Duurzaamheid’ bij Supply Chain Valley. Als ondernemer hecht hij veel waarde aan duurzaam investeren en hij opende daarom in april 2022 het eerste waterstofstankstation van Limburg in Horst. “Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie omdat het een efficiënte energiedrager is. “Waterstof is qua prijs gelijk aan benzine, maar er is sprake van zero-emissie”, vertelt Vissers. “Het is dus geschikt voor personen- en vrachtauto’s én tractors.” Met deze duurzaamheidsinvestering is Vissers volgens Pardoel een voorbeeld voor ondernemers in de regio. “Door een tankstation mogelijk te maken, terwijl er nog geen waterstofauto’s rijden, is hij als ondernemer een voorloper op het gebied van duurzaamheidsoplossingen. Voor de toekomst van bedrijven zijn waterstoftanks een mogelijkheid om CO2-neutraal te worden. Hiermee is Vissers als ondernemer voorloper op een duurzaamheidsoplossing: deze early adopters hebben we in heel Noord-Limburg nodig.” Vissers: “Met Supply Chain Valley willen we ook andere ondernemers in de regio helpen om investeringen te doen waarmee ze voorloper zijn op het gebied van duurzaamheidsoplossingen om van Supply Chain Valley de duurzaamste logistieke hotspot van Nederland te maken.”

Keten
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de toekomst volgens beide heren. “Grote wereldspelers, met een enorme impact op de planeet, voelen een enorme globale druk van milieuactivisten,” legt Vissers uit, “met als gevolg dat deze bedrijven een koppositie willen innemen op het gebied van duurzaamheid en dus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit betekent binnen het bedrijf: gelijke rechten, gelijke kansen voor mannen en vrouwen, inclusiviteit, anti-kinderarbeid en het hebben van een duurzaamheidsagenda.” Pardoel voegt toe: “Een ketting is echter zo sterk als de zwakste schakel. Als zo’n wereldspeler met zijn bedrijf aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet, moeten alle bedrijven in de supply chain hieraan voldoen. Hier in de regio zitten veel logistieke bedrijven die als toeleverancier in de keten van grote spelers vallen. Als jouw bedrijf straks niet matcht met de duurzaamheidsvoorwaarden van jouw klanten, gaan zij op zoek naar andere leveranciers die wél aan de voorwaarden kunnen voldoen. Om dit te voorkomen is het voor ondernemers in de regio belangrijk te investeren op duurzaamheidsgebied. Deze boodschap willen wij aan hen overbrengen.”

Pardoel benadrukt dat er haast achter zit. “Spreken over het nut en de noodzaak hiervan is bijna een gepasseerd station. De klok tikt: het is hoogtijd om actie te ondernemen!”

www.supplychainvalley.com

Gratis event ‘Elektrisch rijden laden: kansen en uitdagingen’
Op woensdag 17 mei a.s. Stichting Supply Chain Valley organiseert samen met Ondernemend Venlo, het RVO (Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland en Stichting Duurzame Bedrijventerreinen, op woensdag 17 mei aanstaande het gratis event ‘Elektrisch rijden laden: kansen en uitdagingen’. Sprekers zijn leden van De Vliegende Brigade van RVO, die zich inzetten voor zowel gemeente als ondernemers om logistieke laadinfrastructuur te helpen realiseren. Graag aanmelden via info@supplychainvalley.com (o.v.v. bedrijfsnaam, voor- en achternaam)

Bouwsteen ‘Duurzaamheid’

Supply Chain Valley heeft elf pijlers, ofwel bouwstenen, waarop de stichting gegrondvest is. Vanuit Supply Chain Valley kunnen grote, maatschappelijke thema’s vanuit een gezamenlijke visie en aanpak benaderd worden. De bouwsteen ‘Duurzaamheid’ maakt zich sterk voor de verduurzaming binnen Supply Chain Valley. De energie die in de valley opgewekt wordt, moet idealiter meteen in het proces opgenomen worden en het energieverbruik dient binnen de perken te blijven. De bouwsteen vergaart kennis over duurzaam verantwoord ondernemen en deelt deze ook om er, samen met alle betrokken partijen, voor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van Supply Chain Valley zo klein mogelijk is. Afgestemd en in balans met winstgevendheid; winstgevende duurzame groei.

Meer duurzaamheid in het supply chain proces stimuleren en implementeren is waar deze bouwsteen zich voor inzet. Denk aan de installatie van windmolens en zonnepanelen en het in gebruik nemen van vrachtwagens en terminal trucks die rijden op energie die is opgewekt in Supply Chain Valley. We willen innoveren door waterstof en elektriciteit aan te wenden als energiebron voor trucks. Het elektrische netwerk is momenteel onvoldoende groot; er wordt ‘te veel’ energie teruggeleverd aan het net. Windmolens moeten dan uitgeschakeld worden omdat de opgewekte energie ‘nergens’ naartoe kan. Als de energie ter plekke ‘geconsumeerd’ kan worden, gaat er minder energie verloren. De bouwsteen wil ook kennis verstrekken in een duurzamer beleid. Het uiteindelijke doel van alle inzet is uiteraard om de ecologische voetafdruk van bedrijven in Supply Chain Valley zo klein mogelijk te houden.