Fotografie: Constance Jentjens

Nu de economie de wind in de zeilen heeft, moeten we niet achterover leunen, maar juist inspelen op veranderingen. Dat is de boodschap van wethouder Erwin Boom. In het Economisch Uitvoeringsprogramma is de regionale koers bepaald. Kennisinfrastructuur, arbeidsmarkt en circulaire initiatieven krijgen bijzondere aandacht. Samen met waardevolle partners zoals Ondernemend Venlo en Crossroads Limburg wil de gemeente de concurrentiepositie verstevigen.

Door Wesley Hegge

Terwijl wethouder Erwin Boom (Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs) een rondje door de stad maakt, vertelt hij over de plannen. Bij het monumentale pand van de voormalige Raad van Arbeid, dat momenteel in de steigers staat, maakt hij een eerste stop. “De Universiteit Maastricht betrekt komend schooljaar het gebouw. Het aantal studenten neemt de laatste jaren toe, maar dat is nog te weinig zichtbaar in het straatbeeld. Dit gebouw vormt het verdere vliegwiel van Venlo als studentenstad.”

Fundament bestendigen
Daarmee snijdt hij meteen een speerpunt aan: de kennisinfrastructuur. Bedrijven in de agrofood, maakindustrie en logistiek zijn volop bezig met innovatie. Kennis vormt de brandstof waar de economie op draait. Daarom is onderwijs enorm belangrijk, van academisch tot HBO (Fontys en HAS) en MBO (Gilde Opleidingen en CitaVerde). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken in diverse publiek-private samenwerkingsverbanden. Er zijn innovatienetwerken opgebouwd zoals Brightlands Campus Greenport, Techno Valley en Smart Logistics. Dit fundament moeten we bestendigen, en op basis daarvan meer business samen met het MKB in de regio ontwikkelen.”

De toekomstvisie is vastgelegd in het Economische Uitvoeringsprogramma 2019-2023. Het tekort aan arbeidskrachten is een grote uitdaging. “Hoe zorgen we ervoor dat we jong talent kunnen vasthouden en aantrekken? En hoe krijg je mensen geïnteresseerd voor bijvoorbeeld de maakindustrie? Ik denk dat we leerlingen van het voortgezet onderwijs tijdig moeten laten inzien welke banen er zijn, zodat ze vervolgens een studie kunnen kiezen die daarop aansluit. Opleiden voor de banen die er zijn. Door een nauwere samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid kunnen we de aansluiting tussen vraag en aanbod verbeteren.” Circulariteit krijgt ook veel aandacht. “We hebben naam gemaakt als koploper in cradle-to-cradle (hergebruik van grondstoffen). De energietransitie biedt kansen. Er zijn hoge ambities uitgesproken en diverse pilots opgestart. Het is de kunst die verder met het bedrijfsleven op te schalen en uit te rollen via enkele grootschalige projecten.”

NAAM Erwin Boom FUNCTIE Wethouder gemeente Venlo GEBOREN OP 28 juli 1981 WOONT IN Venlo SAMEN MET Anneloes Kessels VADER VAN Noud & Stijn VRIJE TIJD Fotografie E-MAIL e.boom@venlo.nl TEL 06 34 02 95 30

Benaderbaar zijn
Ondertussen loopt de wethouder richting het Museumkwartier, waar Museum van Bommel van Dam wordt verbouwd. “Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te houden, zorgen we dat de voorzieningen op niveau blijven.” Als hij vervolgens naar de binnenstad gaat, spreken verschillende mensen hem aan. Boom neemt de tijd om een praatje te maken. “Ik ben nu bijna een jaar wethouder en heb me vanaf het begin voorgenomen om benaderbaar te zijn, zeker ook voor ondernemers. Ik neem als bestuurder regelmatig ondernemers mee naar mogelijke locaties waar ze kunnen landen.”

Ook wil hij samenwerken, het liefst zoveel mogelijk. Zo heeft hij al diverse keren met Ondernemend Venlo (O.V.) om tafel gezeten om problemen aan te pakken. “We gaan drones inzetten om de parkeeroverlast van vrachtwagens te beperken. Ook trekken we met O.V. op voor een heropening van de oude afrit 12 van de A73.” Een belangrijke driehoek wordt gevormd met Crossroads Limburg. “Gezamenlijk werken we aan een regionaal investeringsprogramma.”

De route eindigt via de Parade bij de Maasboulevard. “Door alle ontwikkelingen creëren we een prachtige doorgang van het station naar het centrum. Hier zie je de verbinding tussen het verleden en de toekomst. Dat willen we ook in de economie. De basis is op orde. Die moeten we op orde houden en waar mogelijk versterken. Maar om de concurrentiepositie van de regio verder te verbeteren, moeten we inspelen op snelle veranderingen. Met lef en trots.”

www.venlo.nl