Norbert Poels (partner accountancy), Lucas Janssen (vennoot fi scaal) en Lucien Lamberigts (senior manager assurance). Fotografie: Jan-Paul Kuit

Ondernemers hebben dromen. CONTOUR Accountants biedt totale ondersteuning bij het waarmaken van die dromen. Door de combinatie van persoonlijke aandacht en inzet van data fungeert het in Venlo en Venray gevestigde kantoor als strategische partner op weg naar de toekomst. Bedrijven en non-profit-instellingen waarderen de proactieve aanpak waarbij de klant volledig ontzorgd wordt. Om een optimale dienstverlening te garanderen en de continuïteit te borgen, heeft het accountantskantoor zich versterkt met Lucas Janssen, Norbert Poels en Lucien Lamberigts.

Door Wesley Hegge

De route van een bedrijf is vaak hobbelig en bovendien voortdurend aan verandering  onderhevig. Doordacht en op tijd sturen is nodig. Zoals een rallycoureur niet zonder navigator kan, kan een ondernemer dan ook niet zonder accountantskantoor.

Van klein tot groot
“Zij aan zij met ondernemers, dat is waar we het beste tot ons recht komen”, zegt Lucas Janssen, vennoot fiscaal. “Door het persoonlijke contact met onze klanten weten we precies wat er gaande is. Binnen het bedrijf, maar dankzij onze kennis begrijpen we ook wat er speelt in de markt. We komen bij middelgrote, controleplichtige bedrijven, maar ook bij starters die net hun onderneming hebben opgezet. Daarnaast zijn diverse non-profit-organisaties klant.”

Lucas Janssen (vennoot fiscaal) ‘Geboren en getogen in Venlo, ben ik naar Amsterdam vertrokken om fiscale economie te studeren. Daarna ben ik bij het huidige
PricewaterhouseCoopers gaan werken in Maastricht. Daar heb ik tot 2018 gewoond en gewerkt. Ik ben met mijn gezin terugverhuisd
naar Venlo en sinds 1 januari mede-eigenaar. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn
in de gemeenschap. Zo ben ik bestuurslid van ’t Raodhoes in Blerick en van Stichting Hockeysport Venlo.’

CONTOUR Accountants is gevestigd op Businesspark Noorderpoort in Venlo en heeft ook een vestiging in Venray. Het werkgebied bevindt zich in de driehoek Roermond-Eindhoven-Nijmegen, met uitschieters naar Maastricht en ‘s-Hertogenbosch. Zelfs over de grens worden klanten bediend, met name in Duitsland. Steeds meer bedrijven ontdekken de meerwaarde van het accountantskantoor. Janssen focust zich met name op de Venlose markt. “Een dynamische stad, waar mooie ontwikkelingen plaatsvinden. Neem de realisatie van de railterminal waardoor de logistiek een impuls krijgt. En wat te denken van de vele innovatieve maakbedrijven?”

Vernieuwen
Met circa zeventig medewerkers komt bij CONTOUR Accountants het beste van twee werelden samen, zo verduidelijkt Janssen. “De omvang van de organisatie biedt de knowhow en ervaring van een groot kantoor en de korte lijnen van een lokale speler. Deze unieke positionering stelt ons in staat om een breed scala aan bedrijven en instellingen te ondersteunen met onze diensten.”

CONTOUR Accountants is daarbij een organisatie die durft te vernieuwen. Zo werd Janssen dit jaar mede-eigenaar van het kantoor. Na een samenwerking sloot ook registeraccountant Norbert Poels zich in oktober aan als partner. Registeraccountant Lucien Lamberigts is het derde nieuwe gezicht. Met een achtergrond bij respectievelijk big four-kantoren brengen ze een berg aan kennis en ervaring aan boord.

De combinatie van een hoog expertise-niveau en de persoonlijke benadering van klanten lag voor hen ten grondslag aan de overstap. Lamberigts: “We nemen bewust de tijd om door te vragen bij klanten. Alleen zo krijg je een totaalbeeld van de situatie en kun je als volwaardige sparringpartner fungeren. De basis is betrokkenheid, duidelijkheid en no-nonsense, de kernwaarden van CONTOUR Accountants.”

Fullservice
De persoonlijke adviesrol is een onderscheidende factor. De basis is expertise. Als fullservice accountantskantoor heeft CONTOUR Accountants een uitgebreid dienstenpakket: accountancy, assurance, fiscaal/juridisch, loonadvies en CONTOUR Continu. Janssen: “Voor specifieke expertise werken we samen met vaste partners. Als we hen inschakelen, merkt de klant daar niets van. Ze blijven ons als aanspreekpunt houden.”

Lucien Lamberigts (senior manager controle)
‘Na mijn studie aan de Erasmus Universiteit, ben ik mijn carrière gestart bij KPMG. Na zo’n 10 jaar in de Randstad te hebben gewoond, heb ik eind vorig jaar besloten terug te keren naar het zuiden. Het voelt goed om hier aan de slag te gaan. De bagage die ik heb meegenomen, pas ik nu toe in de controlepraktijk van CONTOUR Accountants. We hebben eez enthousiast team, staan dicht bij de
klant en hebben persoonlijk contact. Dat vind ik mooi, daar kom ik ’s ochtends mijn bed voor uit.’

De klant vindt het belangrijk om altijd dezelfde contactpersoon te hebben. Janssen: “Ik ben fiscalist, maar bespreek ook jaarrekeningen. Klanten delen hun hele ziel en zaligheid, je moet een brede blik hebben. We bouwen een vertrouwensband op en we staan voor onze klanten klaar. Als er brand is, komen we blussen. Uiteraard handelen we zoveel mogelijk proactief, zodat we voorkomen dat het gaat branden. Gisteren heb ik een klant gebeld, omdat ik wist dat hij van plan was om te investeren. Ik heb hem erop gewezen dat als hij dat dit jaar doet hij nog gebruik kan maken van fiscale voordelen. Het is een klein voorbeeld, maar klanten stellen dit op prijs.”

Risico’s beheersen
CONTOUR Accountants stelt zich graag op als strategische partner. Lamberigts: “Door de verschillende disciplines die we in huis hebben, zijn we in staat mee te denken en in de gewenste behoefte te voorzien. Enerzijds vanuit een commerciële invalshoek, anderzijds door kritisch naar de interne beheersing van de onderneming te kijken. Wanneer een onderneming groeit en gericht is op uitbreiding, brengt dat risico’s met zich mee. Wij willen bewustzijn creëren over de risicokant.”

Desgevraagd geeft Lamberigts een voorbeeld. “Kijk naar ‘werken in de cloud’. Je wil altijd en overal kunnen werken en toegang tot je bestanden hebben. Deze vrijheid heeft echter ook een keerzijde. Hoe waarborg je dat alle data adequaat zijn beveiligd of wanneer je cloud diensten bij een derde afneemt, dat die derde adequate maatregelen heeft getroffen? Dat moet je goed inrichten.”

CONTOUR Continu
CONTOUR Accountants is dankzij CONTOUR Continu in staat om belangrijke beslissingen te onderbouwen. Poels richt zich op de activiteiten rondom CONTOUR Continu. “Deze afdeling zorgt voor een actueel inzicht in de financiële situatie van bedrijven en werpt tegelijkertijd een blik op de toekomst. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het koppelen en automatiseren van processen.”

Norbert Poels (partner accountancy)
‘Ik heb zo’n negen jaar ervaring opgedaan in de controlepraktijk van Deloitte. Daarna ben ik voor mezelf begonnen. Vanuit mijn eigen adviespraktijk heb ik de afgelopen
jaren samengewerkt met CONTOUR
Accountants. Ik heb de keuze gemaakt
om vanaf 1 oktober onder het label van CONTOUR Accountants verder te gaan. Ik richt me met name op de activiteiten van CONTOUR Continu, de afdeling die zich bezighoudt met managementinformatie en de optimalisatie van bedrijfsprocessen.’

Data is hierin het sleutelwoord, zo legt Poels uit. “Van oudsher kijken accountants terug naar de historie. In juni of juli maakte je de jaarrekeningen op. Dan loop je eigenlijk al achter. Je wilt vooruitkijken. We zien dat er bij bedrijven vaak verschillende soorten software gebruikt wordt. We koppelen de systemen aan elkaar. Dat zorgt ervoor dat je informatie uit de operatie kunt koppelen aan financiële informatie. Dat geeft een schat aan informatie op het gebied van key performance indicatoren (KPI’s). Je maakt voortgang meetbaar en concreet.”

Als een ondernemer een investering wil doen, bijvoorbeeld in het machinepark, kan Poels meten wat die investering voor gevolgen heeft. “Op basis van data zijn we in staat een aantal scenario’s financieel uit te werken. Met andere woorden: op basis van cijfermatige onderbouwing inzicht geven in de strategische keuzes die de ondernemer maakt. We kunnen ook inzichtelijk maken aan welke knoppen gedraaid moet worden om maximaal rendement uit een investering te halen. Ook geven we inzicht aan de ondernemer om de juiste management-beslissingen te nemen. Met onze rapportage tools houden we onze klanten een spiegel voor.”

Toekomst
In de toekomst wil CONTOUR Accountants blijven investeren. Janssen: “We durven te verjongen door nieuw talent aan te trekken. Eenmaal binnen de organisatie actief, voelen ze zich meteen thuis. Veel mensen werken hier dan ook al tientallen jaren. Dat zegt iets over de warme cultuur. De huidige markt biedt voldoende kansen en mogelijkheden om te groeien. Bedrijven en instellingen die tijdens hun uitdagende rit op zoek zijn naar een navigator die beschikt over expertise in combinatie met persoonlijke aandacht, nodigen we van harte uit om contact op te nemen.”