Ellen Zekaj, coach engineering bij Fontys Venlo Jordy Kusters, derdejaars student logistiek engineering Fotografie: Bram Becks

Ze spreken niet van docenten en studenten. Coaches en young professionals, die benamingen passen beter bij de nieuwe vorm van onderwijs waarbij studenten techniek, logistiek, economie en bedrijfskunde samen aan de slag gaan met opdrachten uit het bedrijfsleven. Door de domein-overstijgende aanpak weet het Business Innovation Learning Lab (BILL) van Fontys Venlo vraagstukken uit de praktijk op innovatieve wijze te benaderen.

Door Wesley Hegge

Tussen met ideeën volgeschreven whiteboards wordt er druk gebeld. Sommigen zitten geconcentreerd achter een laptop, anderen komen terug van een afspraak buiten de deur. BILL heeft meer weg van een bedrijf dan een school. Logisch ook, want de zestien young professionals en vier coaches van Fontys werken in een dependance in de Brightlands Campus Greenport Venlo aan concrete vraagstukken.

Domein-overstijgend
De pilot is in september van start gegaan. “Fontys heeft van oudsher nauwe banden met het bedrijfsleven”, zegt Ellen Zekaj, coach engineering. “We weten waar bedrijven behoefte aan hebben en hebben gekeken hoe het onderwijs hierop kan aansluiten. BILL is een nieuwe manier van leren waarin we vakgebieden aan elkaar gekoppeld hebben. Studenten van verschillende opleidingen werken maar liefst twee jaar samen aan allerlei projecten.”

De domein-overstijgende aanpak is een betere afspiegeling van het bedrijfsleven dan het doorgaans verkokerde onderwijs. Zekaj: “Als je aan een technisch probleem werkt, zit er een marketingkant aan en moet je ook over de logistiek nadenken. Die drie domeinen komen vaak samen. Bovendien vindt juist in die cross-overs de echte innovatie plaats. Als je een probleem aanvliegt vanuit verschillende perspectieven, kom je tot vernieuwende ideeën.”

Bedrijfsleven
Jordy Kusters, derdejaars student logistiek engineering, is razend enthousiast over de hybride onderwijsomgeving. “Het spreekt me meer aan de traditionele manier van onderwijs. Je zit samen met studenten van verschillende opleidingen waardoor je van elkaar leert en kennis krijgt van andere vakgebieden. Je kijkt vanuit diverse invalshoeken naar een probleem, waardoor je je breder gaat oriënteren.” De young professionals worden begeleid door coaches met veel werkervaring. Zekaj: “Wij als coaches vertellen de studenten niet wat ze moeten doen, maar staan veel meer naast hen. We bekijken wat ze op een bepaald moment nodig hebben aan kennis.”

Er wordt niet gewerkt met een vast onderwijs curriculum. Studenten tonen via een portfolio en assessment aan dat ze de leeruitkomsten hebben behaald. Zekaj: “De projecten waaraan ze werken duren van enkele weken tot een jaar of zelfs twee jaar. We zitten niet vast aan een stramien. De uitdaging voor ons als coaches zit erin dat de young professionals vakspecifieke competenties moeten behalen in de praktijk, in plaats van het maken van toetsen.”

Opdrachten
De eerste opdracht komt van de gemeente Venlo, die bestaande woningen in de wijk Hagerhof-Oost aardgasvrij wil maken. De huizen moeten met water uit de Maas verwarmd gaan worden, een techniek die aquathermie heet. Zekaj: “De young professionals is gevraagd: hoe kun je de bewoners van de wijk uitleggen hoe dit precies werkt? Hier komen techniek en marketing samen. De uitdaging zit het erin dat de wijk bestaat uit mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. Het moet dus voor iedereen te begrijpen zijn. Ze hebben er een innovatieve draai aan gegeven door gamificatie toe te passen. De gemeente liet na de presentatie weten erg gecharmeerd te zijn van deze denkrichting.”

BILL is altijd op zoek naar bedrijven met een ‘wicked problem’. Zekaj: “Als het tenminste twee vakgebieden raakt, willen we ermee aan de slag gaan. Voor de bedrijven kan het verrassende resultaten opleveren in de vorm van bijvoorbeeld een bedrijfsoptimalisatie op het vlak van een procesverbetering, kostenbesparing of het aanspreken van een nieuwe markt.” Kusters is gemotiveerd om dit en volgend school jaar mooie projecten op te pakken. “Als je een opdracht uitvoert, help je niet alleen het bedrijf verder, maar kun je tegelijkertijd laten zien wat je als potentiële medewerker van de toekomst in huis hebt.”

Contact opnemen met Ellen Zekaj-Vromans via: e.vromans@fontys.nl